Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler (4-5. sınıf) programlarındaki ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılma nedenleri ve uygulamaların yeterliliği

Yazar kurumları :
Millî Eğitim Bakanlığı1, Marmara Üniversitesi2
Görüntülenme :
878
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmayla sınıf öğretmenlerinin 1998 ve 2004 programlarında kullandıkları ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin kullanılma nedenleri ve uygulamaların yeterliliğini saptamak amaçlanmıştır. Açık ve kapalı uçlu soruların yer aldığı anket ile yarı yapılandırılmış görüşme, araştırmanın veri toplama araçlarıdır. 318 sınıf öğretmeni anketteki kapalı uçlu sorulara yanıt verirken, toplam 129 öğretmen ise anketin açık uçlu sorularını cevaplamıştır. Bu çalışma grubundan 17'si kadın, 11'i erkek toplam 28 öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik analizine tabi tutularak belirli kategoriler altında sayısallaştırılmıştır. Öğretmenler tarafından 2004 programında kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin kullanılma nedenlerinden bazıları; öğrencilere sorumluluk kazandırması, öğrencilerin araştırma gücünü yükseltmesi, derse ilgiyi ve ders başarısını arttırması, öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlaması olarak bulunmuştur. Uygulamaların yeterliliği noktasında yaşanan güçlükler arasında ise, öğretmenlerin bilgi eksiklikleri, sisteme alışamamaları, sınıfların kalabalıklığı, fiziksel koşulların yetersizliği, öğrencilerin imkânlarının araştırma yapmaya elverişli olmaması, öğrencilerin yanlı davranabilmesi ve bazı değerlendirmelerin öğretmene yük getirmesi sıralanmıştır. 2004 programındaki ölçme ve değerlendirme tekniklerinin öğrencileri araştırma, özgüven, sorumluluk ve kendini ifade noktasında geliştirdiği tespit edilmiştir. 2004 programı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulanmasında karşılaşılan problemlerin çözümü noktasında öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimlerin verimliliğinin arttırılması önerilebilir.

Özet İngilizce :

Purpose of the Study: The study aimed to find out the reasons for the usage of assessment and evaluation methods by elementary teachers and to investigate the efficiency of the applications in the classroom settings. Method(s): The study involved both qualitative and quantitative research designs. A questionnaire including open and closed ended questions was developed and distributed to 318 elementary teachers. Of these, 129 answered open-ended questions on the questionnaire. A semi-structured interview was also conducted with 28 elementary teachers. The closed-ended questions in the questionnaire were analyzed to find out the teachers' reasons for using or not using assessment and evaluation methods. The results were presented in the form of frequencies and percentages. The content analysis was benefited in that the qualitative data obtained via openended questions appeared in the questionnaire and semi-structured interviews. Findings and Discussions: The findings indicated that elementary teachers use assessment and evaluation methods so as to instill in students a sense of responsibility, develop their research skills, increase students' motivation and success in the course and enable students to be aware of their personal characteristics and potential. According to the findings, some of the factors that affect elementary teachers' usage of the new assessment and evaluation methods are teachers' unfamiliarity with the new assessment and evaluation methods, school infrastructure and overcrowded classrooms. Conclusions and Recommendations: In light of the findings it can be concluded that elementary teachers need to attend in-service teacher training programs concerning the new assessment and evaluation methods with special focus on their design and classroom applications.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :