Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Resimli çocuk kitaplarının nitelik sorunsalı ve çocuğun sanat eğitimi sürecindeki yeri: “delioğlu’nun resimlediği yapıtlar üzerine bir inceleme”

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
868
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, resimli çocuk kitaplarının nitelik sorunsalını ve bu kitapların çocuğun sanat eğitimi sürecindeki yerini tartışmaktır. Bu amaçla Mustafa Delioğlu’nun resimlediği, “Öğretmenin Sihirli Şapkası”, “Dedemin Sihirli Dolabı”, “Ninemin Arkadaşı”, “Ninemle Hayvanat Bahçesinde” ve “Peynirli Börek” adlı yapıtlar çözümlenmiştir. Bu çalışmada, Delioğlu’nun resimlediği yapıtlar Sever (2007)’in çocuk edebiyatı öğretiminde, resimlerin niteliğini sınayabilmek için geliştirdiği sorular kapsamında “betimsel çözümleme” yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen veriler daha önceden belirlenen izleklere göre özetlenmiş ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak; sanatçı duyarlılığıyla yapılmış çocuk kitabı resimleri, erken çocukluk dönemiyle başlayan evrede, sanat eğitiminin en etkili ve kestirme yoludur. Bu araştırmada incelenen yapıtların, çocuğa kendi gerçekliği içinde yaklaşmayı başarabilen; estetik değeri olan, çocukların görsel sanat eğitimlerine ve yaratıcılıklarına önemli katkılar sağlayabilecek; ayrıca onlarda sanatsal ve düşünsel farkındalık uyandırabilecek nitelikte olduğu görülmektedir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :