Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meslek lisesi öğrencileri için matematik

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1, Ordu Üniversitesi2
Görüntülenme :
1008
DOI :
Özet Türkçe :

Gençlerimizin meslek liselerini tercih etmelerindeki nedenleri ortaya koymak, bu tercih ile onların matematik dersine yönelik akademik başarıları arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını incelemek ve meslek liselerine devam eden öğrenciler için matematiğin ne anlama geldiğini, bu dersteki başarı veya başarısızlık nedenlerini sorgulamak bu çalışmanın amacını ifade etmektedir. Bu amaçla İzmir ilinde yer alan bir çok programlı lisenin meslek lisesi kısmına devam eden farklı seviyelerdeki 45 kişilik bir örneklem grubuna, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 5 açık uçlu sorudan oluşan görüş formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi yöntemi ile ele alınmış ve belirli temalar altında incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunun devam etmekte oldukları bölümlerini sevdikleri, ileride iş imkânı fazla olduğu ve sınavsız geçiş hakkından yararlanabilmeleri için meslek lisesini tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin çoğunluğu matematik dersindeki başarısızlıklarını dersi sevmemelerine, derse odaklanamamalarına ve çalışmamalarına ayrıca kendilerine güvenemeyerek “yapamam” korkusu taşımalarına bağlamışlardır. Öğrenciler matematik başarılarının meslek lisesi tercih etmelerinde etken olmadığını söylemekte ve matematiğin geleceklerini etkilediğini düşünmemektedirler. Öğrencilerin matematiği sevmesi, onların gerçek ve yaşayan matematikle tanışması ile mümkündür. Bu da mevcut ders programlarında matematiğin günlük yaşamdaki yeri ve kullanım alanları ile ilgili daha fazla etkinliğe yer verilmesi ile sağlanabilir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :