Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kentsel ve kırsal bölgede öğrenim gören öğrencilerin fendeposu eğitim portalına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1, Dokuz Eylül Üniversitesi2, Milli Eğitim Bakanlığı3
Görüntülenme :
793
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, kentsel ve kırsal bölgede öğrenim gören öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine ilişkin hazırlanan FENdeposu eğitim portalının kullanımının genel, öğretimsel ve tasarım özellikleri bakımından uygulama okulları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2009- 2010 eğitim-öğretim yılında Manisa İli Soma İlçesi’nde kırsal ve kentsel bölgedeki 6., 7. ve 8.sınıfta öğrenim gören 269 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Bader (2007) tarafından hazırlanan, “Eğitim Yazılımı Değerlendirme Anketi”nden faydalanılarak geliştirilen “FENdeposu Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS-15 veri analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. FENdeposunun eğitim portalının genel, öğretimsel ve sayfa tasarım özelliklerine ilişkin öğrenci görüşleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığı Bağımsız Örneklem t-testi ile hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre kentsel ve kırsal bölgedeki 6.,7. ve 8.sınıf öğrencilerinin FENdeposunun genel özelliklerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu , buna karşılık öğretimsel ve sayfa tasarımına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda çalışmanın sonucunda bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :