Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf türkçe ders kitaplarında yer alan öykülerin çocuk yazınının temel ilkeleri bağlamında incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi1
Görüntülenme :
1009
DOI :
Özet Türkçe :

Anadili öğretimi sürecinde ders kitapları, Türkçe dersinin amaçları ile öğrenme alanları ve sınıflara göre kazanımların gerçekleştirilmesinde büyük bir görev üstlenmektedir. Bu kitaplar yazınsal metinlerle kuruludur. Bu anlamda çocuğun zihin, dil ve sosyal gelişimine uygun metinler ve metin türleri önemlidir. Problem tümcesi; "ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan öykü türündeki metinler, çocuk yazınının temel ilkeleri bağlamında kurgulanabilmiş midir?" olan araştırmada, söz konusu öyküler şu başlıklarda incelenmiştir; İzlek (tema), konu, dil ve anlatım, kahramanlar, ileti, çevre, eğitsel ilkeler. Araştırmanın amacı; ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan öykü türündeki metinlerin kurgularının çocuk yazınının temel ilkelerine uygunluğunu incelemektir. Araştırma, literatür taraması modelindedir. Veriler yorumlanırken betimsel analiz yapılarak derlenen bilgiler ışığında sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada durum belirlemesi yapılacağından evren ve örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırmanın sonucunda, öykülerin genel yapısının, çocuk yazınının temel ilkelerini göz önünde bulunduran bir yaklaşımla kurgulandığı belirlenmiştir. İncelenen 6 öykü metni çocuğun ilgi ve gereksinimlerini büyük ölçüde karşılayabilir özellikte olsa da, sayıca azdır. Öykü metinlerinin sayıları arttırılabilir ve görsel öğelerden yararlanma, daha bilinçli düzeyde gerçekleştirilebilir. Çocuk yazını alanında, Türkçeyi başarılı biçimde kullanan, her çocuğun anlam evrenine uygun, çok sayıda eser varken, Türkçe ders kitaplarında kullanılan metinlerin sayıları arttırılmalı ve çocuğun anlam evrenine, gerçekliğine uygun metinlere daha çok yer verilmelidir. Yalnızca öğüt veren, çocuğun duyma, düşünme, düş kurma becerilerini geliştirmeyen metinlerden özellikle uzak durulmalıdır. Türkçe dersleri tek kaynağa bağlı olarak yürütülmemelidir. Asıl önemli olan, çocuğun iyi yapıtlara ulaşmasını sağlamaktır. Türkçe ders kitaplarındaki metinler bu amacı gerçekleştirebilmelidir.

Özet İngilizce :

Problem Statement: Were the stories in the Turkish textbooks of the sixth, seventh and eight graders constructed in the context of the basic principles of children's literature? Purpose of the Study: In the study, the basic principles of children's literature that will be used in the examination of the text are explained. In light of these principles, six story texts prepared by the Ministry of Education in 6th, 7th and 8th grade Turkish textbooks are examined, commented and evaluated. In the research, the examination of story texts in the context of basic principles of children's literature is made under the headlines below: Theme Subject In the research, the subject was examined under two sub-headlines: items that configure the subject and items that weaken the subject. Language and Expression, Heroes, Message, Environment, Educational Principles Method(s): The research is conducted in the literature review model. While interpreting the data, figurative analyses were made and results were obtained by means of the compiled data. As status determination will be made in the research universe and subject selection was not made. The data is obtained as a result of source searching and presenting the fiction in the stories through text analysis. In the stage of data collection, the children's literature principles in story texts are processed as headlines. The data obtained after the examination of all texts in the context of children's literature principles are classified as in the problem of the research. Findings and Discussions: Children's literature is very important today among all fields of literature. Today, the expert writers are only writing novels for children. The press houses are aware that the habit of reading is gained step by step, and they are supporting the writers who write books that fulfill the needs of children at all ages. Child literature requires great care and caution. An artist who creates art for children should take child reality and child education into consideration and should prepare their work by taking these issues into consideration. Child literature products should be read with pleasure by both children and adults. The general structure of the stories is fictionalized with an approach that takes child literature principles into consideration. However, the presence of famous child writers' texts in the Turkish textbooks will be an important step in informing children and adults about this field. Conclusions and Recommendations: The 6 story texts examined can fulfill the interest and requirements of children but are still few in number. The quantity of the texts can be increased and visual elements can be taken advantage of in a more conscious way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :