Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fizik öğretmen adaylarının, fizik dersine ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesine ilişkin boylamsal bir çalışma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
870
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada öncelikle, fizik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin fizik dersine ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının beş yıllık öğrenim yaşantıları sonunda nasıl değiştiğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğretmen adaylarının fizik dersine ve öğretmenlik mesleğine yönelik utumları, cinsiyet ve bölümdeki öğrenimlerine devam edip etmeme değişkenlerine göre de incelenmiştir. Araştırmanın katılımcıları Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nin Fizik Eğitimi Anabilim Dalı’na 2008- 2009 öğretim yılında kayıt yaptıran 47 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplamak için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları daha önce yapılmış olan “fizik dersine yönelik tutum ölçeği” ile “öğretmenlik mesleğine bakış açısı tutum ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, ölçeklerin öğretmen adaylarının tümüne 2008-09 öğretim yılında birinci sınıfta ve 2012-13 öğretim yılında beşinci sınıfta öğrenimine devam eden 25 öğrenciye uygulanmasıyla elde edilmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda, öğrencilerin beş yıllık öğrenim yaşantıları sonunda fizik dersine yönelik tutumlarının değiştiği ama öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının değişmediği görülmüştür. Fizik öğretmen adaylarının birinci sınıfta okurken fizik dersine ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının ve benzer şekilde beşinci sınıfı bitirmek üzereyken fizik dersine yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı, fakat son sınıfta öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğrenim hayatına devam eden öğretmen adayları ile birinci sınıftan sonra kaydını sildiren veya hak donduran öğrencilerin fizik dersin ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında fark bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :