"ENTELEKTÜEL SERMAYE"NİN KÜRESEL EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Öz Küreselleşme ile birlikte artan rekabet, firmaları yeni rekabet unsurları arayışına yöneltmiş ve entelektüel sermaye bu unsurlardan biri ve belki de en önemlisi haline gelmiştir. Somut rekabet unsurlarına ilave olarak ve belki de bunlardan daha önemli hale gelen soyut varlıkların firma için önemi, bu varlıkların yönetilmesi ve ölçümü, firmalar için özel bir önem kazanmıştır. Söz konusu gelişmeler, bilgi yönetimi ve insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkların ortaya konulması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Kaynakça

Bernadette E. Lynn; “Intellectual Capital : Unearting Hidden Value by Managing Intellectual Assets”; Ivey Business Journal; Jan – Fab. 2000; Vol: 64; Issue: 3; ss. 48-52.

Debra M. Amidon; “Blueprint for 21st Century Innovation Management”; Journal of Knowledge Management; Vol: 2; No: 1; September 1999; ss. 23-31.

Gordon McConnachie; “The Management of Intellectual Assets: Delivering Value to the Business”; The Journal of Knowledge Management; Vol: 1; September 1997; ss. 56-62.

Gülçin Büyüközkan; “Entelektüel Sermaye Yönetimi”; http://www.kalder.org.tr/preview_content.asp?contID=718&tempID=1&re gID=2 30.11.2006.

Jay Liebowitz; “Knowledge Management Receptivity at a Major Pharmaceutical Company”; Journal of Knowledge Management; Vol: 4; No: 3; 2000; ss. 252- 257.

John A. Hermans; “Catch the Knowledge Management Wave”; Library Journal; 09.01.1999; Vol: 124; Issue: 14; ss. 161-163.

Karl M. Wiig; “What Future Knowledge Management Users May Expect”; Journal of Knowledge Management; Vol: 3; No: 2; 1999; ss. 155-165.

Kuan – Tsae Huang; “Capitalizing Collective Knowledge for Winning, Execution and Teamwork”; Journal of Knowledge Management; Vol: 1; No: 2; December 1997; ss. 149-156.

Michael Koenig; “The Resurgence of Intellectual Capital : The Emphasis Shifts from Measurement to Management”; Information Today; September 2000; Vol: 17; Issue: 8; ss. 1-2.

Michael S. Malone; “Which Are the Most Valuable Companies in the New Economy?”; Forbes; 05.29.2000 Supplemnt ASAP; Vol: 165; Issue: 13; ss. 212- 214.

Nich Bontis – John Girardi; “Teaching Knowledge Management and Intellectual Capital Lessons : An Empirical Examination of the Tango Simulation”; International Journal of Technology Management, Vol. 20, Nos. 5/6/7/8, 2000. ss. 545-555.

Silverstone, S. – Karlenzig, W.; “The 1999 KM Year in Review”; Knowledge Management Magazine; December; (Çevrimiçi): http://destinationkm.com/articles/magazine_index.asp?issueID=3.

Teo Chee Heart; “Intellectual Capital”; Pesidents & Prime Ministers; Nov. – Dec. 98; Vol: 7; Issue: 6; ss. 15-16.

Thomas A. Stewart; "Brainpower: How Intellectual Capital is Becoming America’s Most Valuable Asset"; Fourtune; June 3, 1991; ss. 44-60.

Thomas H. Davenport; “Some Principles of Knowledge Management”; Strategy & Business; First Quarter – 1996, (Çevrimiçi): http://strategybusiness.com/press/16635507/8776.

Yaüar Tonta,; “Bilgi Yönetiminin Kavramsal Tan×P× ve Uygulama Alanlar×”; http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/BilgiYonetimi.pdf 30.11.2006.

Yogesh Malhotra; “Knowledge Management, Knowledge Organizations & Knowledge Workers: A View from the Front Lines”; Jan. 30, 1998; (Çevrimiçi): www.brint.com/km/; s. 2.