Yıl 2012, Cilt: 11 Sayı : 39 Sayfalar 271 - 291 2012-04-01
DREAMS, EVERYDAY LIFE AND COMMUNICATION
RÜYA GÜNDELİK HAYAT ve İLETİŞİM
Sıdıka YILMAZ
34 261

Most of the time, communication is imprisoned a more technical area between the message coder and message analyzer. Yet, communication includes all human action kinds. Every single occasion that has a place in our given meaning system is a part of communication waiting to be evaluated. This text focuses on the importance of the locality and importance of the dreams with the motivation gained from the above argument. If communication is a process of given meaning to things, dreams' effects on this process cannot be underestimated. Trying to understand dreams as a language, and valuing the playful side of the brain from a communicative perspective are demanding prospects that one should change his/her perspective to look human and communication. The text can be understood as an attempt of inquiring the dream in a communication point of view. Key Words: Language of Dream, Communication, Value of News, Meaning, Mind, Game
İletişim mesajı kodlayan ve açımlayan arasında bir ilişki olarak çoğu zaman teknik bir alana hapsediliyor. Oysa iletişim insanın tüm eylem alanlarını kapsar. Yaşamın içinde anlamlandırma dizgemiz içinde yer alan her durum aslında bir iletişim biçimi/alanı olarak değerlendirilmeyi bekliyor. Bu metin bu motivasyondan hareketle insanın anlamlandırma dizgesinde rüyaların yeri ve önemine odaklanmaktadır. İletişim bir anlamlandırma pratiği ise eğer, rüyaların bu sürece hiç şüphesiz önemli katkısı bulunmaktadır. Bir dil olarak rüyayı anlamaya çalışmak, zihnin oyuncu yanını iletişim perspektifinden değerlendirebilmek insan ve iletişime farklı bir perspektiften bakmayı gerekli kılmaktadır. Metin iletişim alanında rüyayı sorgulama biçimi olarak da değerlendirilebilir. Anahtar sözcükler: Rüya dili, iletişim, haber değeri, anlam, zihin, oyun

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2012


Makalenin Yazarları
Sıdıka YILMAZ