AVRUPA BİRLİĞİ'NDE UZUN DÖNEMLİ İŞSİZLİĞE KARŞI UYGULANAN İSTİHDAM POLİTİKALARI

Öz Bu çalışmasının amacı uzun dönemli işsizliğin AB ülkelerindeki karakteristik özelliklerini ortaya koymak ve bu problemin çözümüne ilişkin AB'de üretilen istihdam politikalarının etkinliğini araştırmaktır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde AB'nde uzun dönemli işsizliğin tanımlanması, gelişimi ve karakteristik özellikleri ele alınmaktadır. İkinci bölümde AB'nde uzun dönemli işsizliğin nedenleri araştırılmaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise uzun dönemli işsizliğe karşı AB'nde uygulanan istihdam politikaları etraflıca incelenmiştir.