Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Amasya İlahiyat Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur'ân tercüme teknikleri açısından yusuf işıcık'ın meâli / işıcık's translation of koran in terms of translation technics

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi1
Görüntülenme :
934
DOI :
Özet Türkçe :

Kur’ân, Allah tarafından gönderilen mucizevî bir kitap olup tüm insanların sosyal, bireysel ve manevi hayatları ile alakalı temel ihtiyaçlarına cevap veren bir kitaptır. Bu kitabın amacı,  içinde detaylı olarak açıklanan  doğru yola,  tüm beşeriyeti sevk etmektir. Bundan dolayıdır ki tüm insanlar Kur’ân’ı anlamakla sorumludurlar. Bu sorumluluğu yerine getirmek için birçok dilde yüzlerce tefsir ve meal ortaya konulmuştur. Fakat bunlar beşer tarafından yapıldığı için birçok hatayı içerisinde barındırmaktadır. Dolayısıyla İslam tarihi boyunca birisinin hatasını diğeri fark etmiş ve bu hataları düzeltmek için birçok çalışma yapılmış ve hala da yapılmaktadır. Yusuf IŞICIK’ın  Meali de diğer mealler gibi bazı zaafları olan bir mealdir.  Biz  de,  bu çalışmamızda  tercüme  çeşitlerini  kısaca  ele  aldıktan  sonra,  Yusuf IŞICIK’ın Kur’ân  Meâli’ni  ‚Ayetin  Orijinaline  Muhalif  Tercümeler,  Deyimsel  İfadelerin Tercümeleri,  Ayetteki  Vurgunun  Tercümeye  Yansımaması‛  gibi  temel  başlıklar altında inceleyip bizce uygun olan tercüme örnekleri vermeye çalıştık.

Özet İngilizce :

Koran  is  a  miracle  book  sent  by  Allah  which  includes  basic  advices  that  human  beings need in their social lives or their individual lives  related to their spirits or the other things. The goal of this Book is to lead all human beings to the right way which is explained in it in detail. That is why all people are responsible for understanding the Koran. So that in order to  fulfill  this  responsibility,  hundreds  of  interpretations  and  translations  of  Koran  have been written in  many  languages. But because these hundreds interpretations and translations of Koran are humanly  products, of course they include a lot of mistakes. So in order to rectify these mistakes,  numerous  works have been done throughout the Islamic  history and are still being done.  And also  Yusuf  IŞICIK’s  Koran Translation  has some weaknesses like other Koranic  translations. In this work, after dealing shortly with translation types we tried to analyse the Yusuf IŞICIK’s Koran Translation in terms of the basic titles like: ‚Translations  that  Misfit  to  the  Verse’s  Original  Text, Translations  of  Idiomatic  Statements and the Verse’s Translations that are Deprived of its Emphasis‛ and we tried to give the example translations that are right in our opinion.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :