YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMETLER: LONDRA BARNET BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Öz Bu çalısma, Londra Barnet kentindeki sosyal hizmetleri elealmaktadır. Özelde ise Barnet Belediyesi tarafından yaslılara, çocuklara ve özürlülere verilen sosyal hizmetler incelenmektedir. Barnet Belediyesi tarafından yürütülen bu uygulamaların Türkiye'deki belediyelere sosyal politika ve sosyal hizmetler bağlamında bir fikir vermesi ve ufuk açması açısından “dolaylı” faydası olacağı söylenebilir. Bu anlamda, bu çalısma, Türkiye'deki belediyelerin sosyal politika uygulamalarına, uluslararası ölçekte uygulanmakta olan “güzel örnekler/modeller”den az da olsa katkı sağlama amacına sahiptir.

Kaynakça

Barnet Children & Young People’s Strategic Partnership Board Barnet’s Children and Young People Plan: 2007/08– 2009/10, London, Barnet Pub., 2007.

Barnet London Boroug “Keeping Warm in Winter Service,” (Çevrimiçi) http://www.barnet.gov.uk/keeping–warm–in–winter– service, 25.05.2008.

Barnet London Borough Adult Social Services: Service Plan (2006–2007), London, Barnet Pub., t.y.

Barnet London Borough “Alarm Services,” (Çevrimiçi) http://www.barnet.gov.uk/alarm–services, 20.05.2008.

Barnet London Borough “After and/or Before School Childcare,” (Çevrimiçi) http://www.barnet.gov.uk/index/community– living/childcare/after–and–or–before–school– childcare.htm, 20.05.2008.

Barnet London Borough “Barnet Care and Repair Agency,” (Çevrimiçi) http://www.barnet.gov.uk/barnet–care–and–repair– agency, 20.05.2008.

Barnet London Borough Barnet in Facts and Figures: Adult Social Care in Barnet, London, Barnet Pub., September 2006.

Barnet London Borough Can I See My Social Care Records?: A Guide to Your Rights and the Data Protection Act, London, Barnet Pub., No: R01/1007, t.y.

Barnet London Borough “Children Centres,” (Çevrimiçi) www.barnet.gov.uk/index/community– living/childcare/children–centres.htm,20.05.2008.

Barnet London Borough Direct Payments to You, London, Barnet Pub., t.y.

Barnet London Borough Essential Guide for Disabled People Living in Barnet (2007), London, Barnet Pub., t.y.

Barnet London Borough “Extra Care Housing,” (Çevrimiçi) http://www.barnet.gov.uk/index/health–social– care/services–for–older–people/extra–care– housing.htm, 20.05.2008.

Barnet London Borough Help Yourself: A Guide for Older People Living in the London Borough of Barnet (2008), London, Barnet Pub., 2008.

Barnet London Borough “Housing Benefit,” (Çevrimiçi) www.barnet.gov.uk/index/advice– benefits/benefits/housing–benefit–new–claim.htm, 15.06.2008.

Barnet London “Joint Home Meals Service,” (Çevrimiçi)

Borough http://www.barnet.gov.uk/mobile–meals–meals–on– wheels–, 20.05.2008.

Barnet London Borough “Latest Population Figures,” (Çevrimiçi) http://www.barnet.gov.uk/index/council– democracy/statistics–census–information/latest– population–figures.htm,10.06.2008.

Barnet London Borough “Local Housing Allowance,” (Çevrimiçi) www.barnet.gov.uk/index/advice– benefits/benefits/housing–benefit–new– claim/housing–benefits–lha.htm, 15.06.2008.

Barnet London Borough “Needs Assessment,” (Çevrimiçi) http://www.barnet.gov.uk/index/health–social– care/disabilities/needs–assessment.htm, 20.05.2008.

Barnet London Borough “Older Persons Buss Pass,” (Çevrimiçi) http://www.barnet.gov.uk/older–persons–bus–pass– freedom–passes, 15.06.2008.

Barnet London Borough “Telecare,” (Çevrimiçi) http://www.barnet.gov.uk/index/health–social– care/services–for–older–people/telecare.htm, 20.05.2008.

Barnet London Borough Play Strategy (2007–2011), London, Barnet Pub., t.y.

Barnet London Borough Services for People with a Physical or Sensory Impairment, London, Barnet Pub., No: PSI01/0507, t.y.

Barnet London Borough & Barnet NHS An Introduction to Telecare Services, London, Barnet Pub., No: TC01/0308, t.y.

Barnet London Borough & Barnet NHS Independence, Choice and Control: Services for Older People–An Integrated Commissioning Strategy for

Barnet (2008–2017), London, Barnet Pub., t.y. Barnet London Borough & ‘Our Life, Our Services, Our Say’: A work plan for Barnet Physical and Sensory Impairment Partnership

Barnet NHS Board (2007–2010), London, Barnet Pub., July 2007. Barnet London Borough et.al. ‘Making a Big Difference’: An Integrated Commissioning Strategy for Learning Disability Services in Barnet (2007–2010), London, Barnet Pub., t.y.

Barnet London Borough et.al. Profile of Children and Young People in Barnet, London, Barnet Pub., Noverber 2006. Enfield Council &

Barnet London Borough Joint Home Meals Service, London, Barnet Pub., No: hms01/1107, t.y.

Gay, Julia Barnet’s Early Years and Childcare Plan 2006–2008: Implementing the Ten Year Childcare Strategy, London, Barnet Pub., August 2006.

Oğlak, Sema “Uzun Süreli Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası,” Türk Geriatri Dergisi, C. 10, S. 2, 2007, s. 100–108.

QA Research & Zahid Parvez Childcare Sufficiency Assessment, London, Barnet Pub., March 2008.

Samuelsson, L. & B. Malmberg & J. H. Hansson “Daycare for Elderly People in Sweden: A National Survey,” Scandinavian Journal of Social Welfare, No. 7, 1998, p. 310–319.