Yıl 2013, Cilt: 12 Sayı : 45 Sayfalar - 2013-01-01
IMPLEMENTATION OF FUZZY PROMETHEE METHOD WHICH RELATED TO MULTI- CRITERIA DECISION MAKING
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN BULANIK PROMETHEE YÖNTEMİNİN KONTEYNIR SEÇİMİNDE UYGULANMASI
Arzu ORGAN
25 261

Containers which isContainers which are fabricated as an alternative for long time and high-cost productions classic construction models such as reinforced concrete offer big advantages for enterprises from the perspective of fast and serial manufacture and time- price with short time installation. Containers can be easily assembled ,assembled, transported and they are constructions which can be formulated in the direction of demands. Especially, containers are indispensable for construction workers sheltering and other needs in construction sites. Containers are an important investment tool as material having for buyer enterprises. It is not right that enterprises decide to investment according to decision maker's demand. Container chooses is a multiple criterion decision problem that needs many factors must be taken into consideration. Correct solution of the problem is related to decision maker's multiple criterion evaluation in the light of alternatives. At this work, Fuzzy Promethee method which is one of the multiple criterion decisions was practiced for container choose. At the end of implementation, it is aimed to identify the most suitable enterprise between ranked companies as partial and complete. Key Words: Container Selection, PROMETHEE, Fuzzy PROMETHEE, Multi-Criteria Decision Making,
Betonarme gibi klasik yapı modellerinin uzun süreçli ve yüksek maliyetli üretimlerine alternatif olarak üretilen konteynırlar, hızlı ve seri olarak üretilip kısa sürede kurulumu ile zaman ve fiyat açısından işletmelere büyük avantajlar sunmaktadır. Konteynırlar, kolay monte edilebilir, her yere rahatlıkla taşınabilir ve iç kullanım alanları istekler doğrultusunda düzenlenebilen yapılardır. Özellikle inşaat firmalarının inşaat işlerinde çalıştırdıkları işçilerinin, başta barınma olmak üzere diğer ihtiyaçlarının giderilmesinde konteynırlar, şantiyelerin vazgeçilmez yapılarıdır. Konteynırlar, alıcı işletmeler açısından maddi duran varlık olarak nitelendirilen önemli bir yatırım kalemidir. İşletmenin böyle bir yatırım kararı almasında, bu kararın sadece karar vericinin yargısına bağlı olarak verilmesi, doğru değildir. Konteyner seçimi, çok sayıda faktörün dikkate alınmasını gerektiren çok kriterli karar verme problemidir. Probleminin doğru bir şekilde çözümü, alternatifler çerçevesinde, karar vericinin birçok kriteri göz önüne alarak değerlendirmesi ile söz konusu olur. bu çalışmada, konteynır seçimi için, çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan Bulanık PROMETHEE yöntemi uygulanmıştır. Yöntemin uygulanması sonucunda, hem kısmi hem de tam olarak sıralanan alternatif firmalar arasından en uygun firma tespit edilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Konteynır seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, PROMETHEE, Bulanık PROMETHEE.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2013


Makalenin Yazarları
Arzu ORGAN