Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Alternatif Politika

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ab’nin zayıf ekonomik halkası yunanistan’ın ekonomik krizi dinecek mi?

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
1011
DOI :
Özet Türkçe :

2007‟nin ikinci çeyreğinde ABD‟ ortaya çıkan kriz, küresel bir niteliğe bürünerek pek çok ülke gibi Yunanistan‟ı da etkisi altına almıştır. Ancak bu küresel krizin etkileri Yunanistan‟ın geçmişten bugüne gelen sürdürülemeyen borçlarından dolayı ortaya çıkan borç krizi ile birleşince etkileri oldukça büyük olmuştur. Kuşkusuz bu gelişmede AB‟nin zayıf ekonomik halkası olan Yunanistan ekonomisinin, iyi tahlil edilememesi ve gerçeğin anlaşılamaması da rol oynamıştır. Bu bağlamda Yunanistan‟ da yaşanmakta olan krizde hem içsel hem de dışsal faktörlerin etkili olduğu söylenebilir. Karşı karşıya kalınan krizden çıkış için Yunanistan‟a IMF ve AB‟den parasal destek sağlanmıştır. Sağlanan bu mali kaynaklarla süreç atlatılmaya çalışılmış ve borç oranının artmaması için kurumsal ve mali reform alanlarının genişletilmesi hedeflenmiştir. Bunun için sıkı denetim ve kayıt dışı ekonominin kontrolü içselleştirilmeye, yabancı sermaye girişi için çeşitli teşvikler sağlanmaya, turizm gelirlerinin ve deniz ticaretinin sonrasında ülkeye sağlanacak kaynak girişi için diğer ülkelerin girişimci kurum ve kuruluşlarıyla diyalog süreçleri oluşturulmaya başlanmıştır. Yunanistan krizi bir yandan AB‟nin süreç içerisinde etkinliğinin bir yandan da Yunanistan‟ın ekonomi yönetimine ilişkin tartışmaların çoğalmasına yol açmıştır.

Özet İngilizce :

The financial crisis that emerged in the USA in the second half of 2007 quickly achieved global proportions and influenced many countries including Greece. However, when the effects of the global crisis merged with the ongoing unsustainable external debt problems of Greece the effects of both crises were compounded. The inability to diagnose the Greek economy, which is without doubt the weakest link in Europe, and the resultant confusion as to its true status, has played a significant role in this development. In this context, it can be stated that both internal and external factors have a contributing role. In fact, the country‟s 2008 macro-economic indicators reflected the unsustainable status and the revenue earning channels services sector which was the locomotive of the national economy, dried up, resulting in production decreases in agriculture and the industrial sectors. Financial support was provided by the EU and the IMF in response to the crisis that was confronted. Using the financial resources provided an attempt was made to avert the situation and widening of the corporate and financial reform scopes were attempted. In pursuit of these aims; tighter controls, internalization of the grey economy, and provision of various incentives to encourage foreign investment were introduced together with the initiation of dialogues with other countries entrepreneurial corporations and institutions in order to promote the flow of resources into the country from tourism and maritime trade. The Greek crisis has resulted in the increase of discussions of the extent of the effectiveness of EU in the process and the Greek economic administration as well.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :