Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni kriz enerji krizi mi?

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
674
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya, büyük buhran kadar etkili bir kriz dönemi yaşadı. Finansal aktörler bundan çok etkilendi; Ancak krizin öncesi ve sonrasındaki gelişmeler krizin tek bir değişkene bağlı olmadığını gösterdi. Enerji sektörünün bu dönemde ekonomiye oldukça etkisi olduğu görüldü. Krizin büyüklüğü ve etkileri çok tartışıldı. Önlem olarak devletin kurtarıcı rolü beklendi. Krizin çözümünün doğal kaynaklara sahip ülkeler tarafından belirlenir olması, mahrum kesimler üzerinde sıkıntıya yol açtı. Bu yüzden yeni enerji kaynaklarına yönelimin artması ve halihazırdaki kaynakların da etkin kullanımı gündemdedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The world has experienced a massive crisis period likewise Great Depression. This has deeply effected financial actors, yet the developments before and after the crisis have showed that crisis can not be connected to a single variable. Energy sector displayed an important role in the economy in this period. The dimension and impacts of the crisis have been discussed widely. Precautionary measures are expected from the governments as rescuer. The decisive role of countries -managing natural resources- in the solution of crisis have caused troubles in deprived ones. Therefore there is an agenda that consists of direction towards new energy resources and effective use of existing ones.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :