Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yasal düzenlemelerin sigara tüketimi üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü1, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü2, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü3
Görüntülenme :
738
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye’de sigara tüketimini etkileyen temel faktörler araştırılmaktadır. Çalışma özellikle kontrol değişkenleri olarak gelir seviyesi, kentleşme düzeyi, işsizlik oranı ve ortalama sigara fiyatları şeklindeki faktörlerin yanı sıra, sigara tüketimini kısıtlamak için çıkarılan 4207 ve 5261 sayılı yasaların etkilerine odaklanmaktadır. Çalışmadaki veriler 1980-2009 dönemini kapsamaktadır. Çalışma sonucunda Türkiye’de sigara tüketiminin artmasında en önemli faktörün literatürdeki sonuçların tersine kentleşme düzeyindeki artış olduğu görülmüştür. Ayrıca KBGSMH’daki artış sigara tüketimini artırmakta; sigara fiyatlarındaki artış ve işsizlik oranlarındaki artış sigara tüketimini azaltmaktadır. Dünyada yapılan pek çok ampirik çalışmaya paralel bir şekilde yasal kısıtlamaların sigara tüketimini azaltmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this paper we investigate the prominent factors that affect cigarette consumption in Turkey. In this study in particular we focus on the factors of income level, urbanization level, unemployment rate and average cigarette prices as controls together with the laws of 4207 and 5261 that are passed aiming to reduce cigarette consumption. The study data cover 1980-2009 period. The results indicate that, among all, unlike what the literature suggests urbanization has been the most prominent factor behind increasing level of cigarette consumption. Per capita increase at gross domestic product positively affects cigarette consumption, while increasing levels of unemployment rate as well as higher levels of cigarette prices decrease the cigarette consumption level. Parallel to what have been found in many empirical studies across countries, we found that regulatory laws do not curtail the cigarette consumption.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :