Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulusal servet olarak türk deniz ticaret filosu ve uluslararası denizcilik sektörün içindeki mukayeseli konumu

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
780
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, dünya deniz ticaret filosunun DWT hacminin yüzde 95'ine sahip 35 ülke arasında yer alan Türkiye' de gelir düzeyine göre denizcilik sektör derinliği, milli gelir düzeylerine göre uluslararası karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Uygulama için dört ayrı regresyon denklemi kurulmuş, en yüksek r²' ye sahip denklem, gözlemlerin aralık tahminleriyle gruplanmasında esas alınmıştır. Yapılan gruplama sonucunda da ülkemizin deniz ticaret filosunun, mevcut gelir düzeyine göre beklenen sınırlar içerisinde olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this work, navigational sectoral deepness according to income level in Turkey, which is among 35 countries which have 95 % of the World Naval Trade Fleet's DWT tonnage, was examined in international comparative perspective in respect of national outcome levels. Four different regressive formulae were determined, and the formula that has the highest r² in the others was found out to divide observations with spatial estimations into groups. In conclusion, of group divisions, it is understood that the naval trade fleet of our country was in the expected limits.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :