Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ufrs uygulamalarında iç kontrol sisteminin etkisi ve önemi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
755
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerin finansal durumu mali tablolar aracılığıyla kamuya açıklanır. Mali tablolardan beklenen fayda işletmenin gerçek finansal durumunun güvenilir bir şekilde açıklanmasıdır. Farklı ülkelerde farklı muhasebe politikalarını uygulanması finansal tabloların karşılaştırılabilirliğini zorlaştırmaktadır. Özellikle küreselleşmeyle birlikte uluslararası sermaye hareketleri çoğalmış ve kamuyu aydınlatmanın önemi artmıştır. Tüm dünyada ortak bir muhasebe dilinin konuşulması muhasebenin tarafları açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından tüm dünyada kabul gören Uluslararası Finansal Raporlama Standartları/Uluslararası Muhasebe Standartları (UFRS/UMS) oluşturulmakta ve yayınlanmaktadır. Bu standartların temel amacı; mali tabloların işletmelerin mali durumu, finansal performansını ve nakit akışlarını gerçeğe uygun bir şekilde açıklamaktır.
Muhasebe standartları ilke bazlı düzenlemeler olup birçok noktada karar alma sürecinde işletme yönetiminin yargısını dikkate almaktadır. Karar alma sürecinde işletme yönetiminin farklı seçenekleri dikkate alabilecek olması finansal tabloların içeriğini değiştirebilmektedir. Muhasebe standartları uygulamasında ve özelikle muhasebe tahminlerinde iç kontrol sistemi yargının şekillenmesi sürecinde ve doğruya yakın ve gerçekçi kararların alınmasında önemli görevler üstlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Financial conditions of companies are explained to the public via financial statements. An expected benefit from the financial statements is to explain real financial condition of the company’s in a reliable way. Implementation of different accounting policies in different countries are getting difficult to comparability of financial statements. Especially with globalization, international capital movement has increased and importance of disclosure to the public has developed. Taking a common accounting implementation around the world is very important in terms of accounting sides. In this context, accepted the International Financial Reporting Standards/International Accounting Standards (IFRS/IAS) are created and published by the International Accounting Standards Board (IASB) all over the world. The main purpose of these standards is to explain the reality the financial statements of the financial situation of enterprises, financial performance and cash flows properly Accounting standards are regulations of principles-based and they take into consideration the judicial of business management at many points in the decision-making process. In the decision-making process management of business could take into account the different options that can change the content of financial statements. Internal control system has assumed an important role in application of accounting standards, particularly accounting estimates, the process of shaping judiciary and a realistic and accurate to the best in making decisions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :