Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üçüncü yaş turistlere yönelik turistik ürün önem-performans analizi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü1
Görüntülenme :
901
DOI :
Özet Türkçe :

Turistik ürünün, kendi içinde çekirdek, destek, ilave ve kolaylaştırıcı olmak üzere dört seviyesi olan ve her bir seviyenin diğerini olumlu ya da olumsuz etkileyebildiği bütünsel bir yapısı vardır. Turizm sektöründe başarılı olmak isteyen destinasyonlar, ürün arz ettikleri farklı pazarların bu ürün seviyelerine verdikleri önemi, ürün seviyelerine ilişkin performans algılamalarını ve bunlar arasındaki farklılıkları her bir pazar açısından belirlemelidirler. Bu çalışmanın amacı turizm sektöründe giderek önemi artan üçüncü yaş turistlerin turistik ürün seviyelerine verdikleri önem ile bu seviyelere yönelik performans algılarını ilişkilendirmek suretiyle bu pazara ulaşmada yol gösterici olabilecek bir turistik ürün önem-performans analizi ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

Tourism product has a holistic structure, which has four levels namely; core, supportive, additional and facilitating and each level positively or negatively affects the other. The destinations that want to succeed in the tourism industry should determine the importance given to the product levels by the markets into which they supply products, the performance perceptions related to the product levels and the difference between each other in terms of each market. The purpose of this study is to perform a guiding touristic-product-importance performance analyses in this market in order to associate the importance given to touristic product levels by the third age tourists that have an increasing importance in the tourism sector and the performance perceptions about these levels.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :