Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de sigara tüketimini etkileyen faktörlerin analizi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
922
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye sigara tüketiminde, dünyada başta gelen ülkelerden birisidir. Türkiye'de sigara tüketimi, alışkanlık olmaktan çıkıp adeta geleneksel bir davranış halini almış durumdadır. Bu çalışmada, 1980-2010 dönemi için Türkiye'de sigara tüketimi incelenmiştir. Sigara üretim ve tüketiminin dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel gelişimi ile birlikte tüketicilerin sigara tüketimini etkileyen faktörleri incelenmiştir. Oluşturulan sigara tüketim modelinde, GSMH, işsiz nüfus, 15 yaş ve üstü nüfus, şehir nüfusu, kır nüfusu ve sigara fiyatı sigara tüketimini etkileyen değişkenler olarak belirlenmiştir. Bu değişkenler ile sigara tüketimi arasındaki ilişki En Küçük Kareler Yöntemi ile tahmin edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; GSMH ve 15 yaş ve üstü nüfus ile sigara tüketimi arasında doğru yönlü, işsiz nüfus, şehir nüfusu ve sigara fiyatları ile sigara tüketimi arasında ters yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, Türkiye'de sigara tüketimini azaltabilmek için, sigara fiyatlarının enflasyon oranının üzerinde arttırılması ve şehirleşme oranın arttırılarak eğitimli insan sayısının arttırılması yoluyla sigara kullanımına karşı bilinçli bir toplum oluşturulması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Turkey is one of the leading countries in cigarette consumption in the world. Cigarette consumption is not seen as a habit anymore in Turkey; it has almost become a traditional behavior. In the study, cigarette consumption in Turkey for the period 1980-2010 is investigated. Factors which effect cigarette consumption are analyzed in conjunction with historical development of cigarette production and consumption data for Turkey and for the world. In the cigarette consumption model constructed; GDP, number of unemployed, number of people older than 15 years, city population, rural population and cigarette's price were defined as dependant variables. The model uses Least Squares Method. As a result, a direct relationship between GNP and number of people older than 15 years and cigarette consumption is founded. Also an adverse relationship prevails between number of unemployed, city and rural population, price of cigarette and cigarette consumption. As a policy implication in order to reduce cigarette consumption and create more conscious society against using of cigarette, it is suggested that cigarette's price should be increased more than inflation rate and the number of educated people should be increased through increased urbanization rate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :