Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de istihdam-büyüme ilişkisinin analizi (1988-2011)

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F., Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
804
DOI :
Özet Türkçe :

Her ülkede ekonomik ve sosyal koşullar aynı olmadığından büyümenin istihdama etkisi de ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de istihdam ve büyüme ilişkisi analiz edilirken bu koşullar da dikkate alınarak analize dahil edilmiştir. Büyüme ve istihdam arasında karşılıklı bir ilişki olduğu varsayılmış, analizde hem büyüme hem de istihdam bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. ilk önce büyüme daha sonra istihdam baz alınarak değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca sektörel veriler de analize dahil edilerek, sektörel bazda da büyüme istihdam ilişkisi incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Employment growth is not the same in each country, the impact of the economic and social conditions vary from country to country. In this study, taking into account these realities, the relationships between growth and employment in Turkey are analyzed. It is assumed that there is a mutual relationship between growth and employment, in the analysis, the growth and the employment is considered as dependent variable, initially from the basis of growth and secondly employment. Additionally, all over the course of the study, the data based upon sectors is also included and concerning different sectors, the relations between growth and employment is analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :