Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye de asgari ücretin hukuksal yönü

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü1, Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi2
Görüntülenme :
711
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de asgari ücret anayasa tarafından güvenceye alınmış, iş kanunu ve bu kanun gereği uygulama yönetmeliği çerçevesinde yasal altyapısı tamamlanmış bir niteliğe sahiptir. Asgari ücret, merkezi ve katılımca (işçi-işveren-devlet) bir komisyonca tespit edilmektedir. Komisyonun kararları kesin olmakta ve komisyon en geç iki yıl için asgari ücreti tespit etmektedir. Anayasa, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak, "Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri" için gerekli tedbirlerin alınmasını" ve asgari ücretin tespitinde " çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulması" konusunu düzenlemiş bulunmaktadır. 1475 Sayılı İş Kanunundan farklı olarak 4847 Sayılı Kanun, asgari ücretin kapsamını geniş tutmuş, iş sözleşmesine tabi olarak çalışan bütün işçilere asgari ücret hakkını tanımıştır. 2004 yılında çıkarılan yönetmelik de asgari ücreti " İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlamıştır.

Özet İngilizce :

Minimum wage has been guaranteed and guarded by the constitution in Turkey and the labour law and correspondingly the legislation related to the implementation of labour law have necessary qualifications which fulfil legal requirements. Minimum wage is determined by central and participatory commission consisting of labour, state and employer. The decisions of this commission are definite and commission can determine minimum wage for two years maximum. According to the constitution, depending on social state principle "State has to undertake necessary measures for employees to have fair and appropriate wage" and state also has to take into account the subsistence level and economic conditions of the country in determining minimum wage. Apart from Labour Act no 1475, the act no 4847 has a wider definition and content of minimum wage and gives right to have minimum wage to all labour who work under labour contracts. In 2004, a related legislation has been enacted that defines minimum wage as a wage paid to labour for a normal working day which should cover labour expenses of compulsory needs like nutrition, accommodation, clothing, health, transportation and cultural action with current prices.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :