Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketici etnosentrizmi ve marka bağlılığı arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Z. T. Uygulamalı Teknolojik ve İşletme Y. O2
Görüntülenme :
787
DOI :
Özet Türkçe :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> Bu çalışmanın amacı yerli literatürde ayrı ayrı birçok kere çalışılan tüketici etnosentrizmi ve marka bağlılığı konularının arasında bir ilişkinin var olup olmadığının sorgulamasıdır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğrenimlerine devam eden 208 ön lisans ve lisans öğrencisi üzerinde yürütülen çalışmanın bulgularına göre algılanan tüketici etnosentrizmi ve marka bağlılığı arasında düşük de olsa anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Çalışmada yer alan öğrencilerin sorulara verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde tüketici etnosentrizmi sorularına verilen cevapların ortalamalarının yüksek olduğu ve yerli ürünleri tercih edinilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Marka bağlılığıyla ilgili soruların ortalamalarına bakıldığında belirgin bir tercih gözlenmemektedir.

Özet İngilizce :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> The aim of this paper is to examine the existence of corelation between consumer ethnocentrism and brand loyalty, which are studied in the literature seperately several times. Findings of the research, which is conducted on 208 college and undergraduate students of Mehmet Akif University suggest that there is a weak but significant relationship between ethnocentrism and brand loyalty. An investigation of the mean values of the questions regarding ethnocentrism highlights the necessity of national product pereferences. The mean values of the questions about brand loyalty shows no significant preference, though.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :