Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Terörizmin türkiye ekonomisi üzerine etkileri

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü1, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü2
Görüntülenme :
971
DOI :
Özet Türkçe :

Terörizm, ulusal ve uluslararası gündemde hep önde olan, oldukça kompleks ve sürekli değişen bir olgudur. Terörizm ve onun çeşitli yan faktörleri arasındaki ilişki araştırmacılar arasında 1960’lardan beri tartışmanın temel konusunu oluşturmakla beraber terörizmin küresel yapısı 11 Eylül saldırılarından sonra daha da belirginleşmiş, hiçbir ülke ve toplumun kendisini tam olarak güvende hissetmediği bir sürece girilmiştir. Bu durum küresel terör konseptine uygun olarak küresel mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmada amaç, terörizmin Türkiye ekonomisi üzerine etkilerini incelemektir. Bundan dolayı, bu konuda literatür taraması yapılmıştır. Sonuç olarak, terörizmin Türkiye’de, yatırımlar, tarım sektörü, turizm sektörü ve sosyal yapı üzerine olumsuz etkiler yarattığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Terrorism is a highly complex and constantly changing phenomenon and it is stands at the forefront of national and international agendas. However the relationship between various contributing factors and terrorism has been the topic of discussion among researcher since 1960s, The attack of September 11 has indicated that none of the countries or publics were in safe, terror and terrorism was globalised. Global terrorism made it compulsory to be fought globally, as appropriate to its concept. In this context, the aim of this study, to examine the effects of terrorism on Turkey’s economy. Therefore, literature on this subject have been made. As a result of terrorism in Turkey, ınvestment, agriculture sector, tourism sector and createnegative effects on social structures that have been identified.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :