Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Spatial analysis of concentration in production and trade: an exploratory spatial data analysis for emerging markets

Yazar kurumları :
Bilecik Üniversitesi1, İİBF2, İktisat Bölümü3
Görüntülenme :
789
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this paper is to investigate spatial analysis of concentration in production and trade in emerging market economies over 1990-2009 by means of spatial statistics. In this purpose, we use quartile maps, box plots, Moran\\\'s Scatter plots and LISA statistics. We firstly found that both important evidence of global and local spatial autocorrelation and spatial heterogeneity in the distribution of production and trade in a sample of 135 countries in the world. In this context, we see that there is a big inequality and heterogeneity in term of spatial concentration of production and trade. When we look at the LISA analysis, especially Asia – Pacific countries as India, China, Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietname, Thailand become prominent in the recent years. We determined a significant spatial interaction among these countries. Asia-Pacific countries have over production and over trade in the period of 1990-2009 vis-à-vis the other emerging market countries. As a result, this region is making of center of spatial concetration in terms of production and trade in the world.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, mekansal istatistikler vasıtasıyla 1990-2009 döneminde yükselen piyasa ekonomilerinde üretim ve ticaretin yoğunlaşmasının mekansal analizini incelemektedir. Bu amaçla, kartil haritalar, kutu diyagramları, Moran\\\'s dağılım diyagramları ve LISA istatistikleri kullanılmaktadır. Çalışmada, dünyadaki 135 ülke örneğinde üretim ve ticaretin dağılımında hem global ve hem de lokal mekansal otokorelasyon ve mekansal farklılıkların önemli kanıtı bulunmuştur. Bu kapsamda, anlaşılmıştır ki, üretim ve ticaretin mekansal yoğunlaşması açısından büyük bir eşitsizlik ve farklılık vardır. LISA analizi incelendiğinde, özellikle Asya-Pasifik ülkeleri (Hindistan, Çin, Endonezya, Malezya, Singapur, Vietnam, Tayland) son yıllarda öne çıkar hale gelmiştir. Bu ülkeler arasında belirgin bir mekansal etkileşim belirlenmiştir. Asya-Pasifik ülkeleri 1990-2009 periyodu için diğer yükselen piyasa ekonomileri ile karşılaştırıldığında fazla üretim ve ticarete sahiptir. Sonuç olarak, bu bölge dünyanın üretim ve ticaret açısından mekansal yoğunlaşmanın merkezi olma yolundadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :