Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal değişme, bütünleşme ve çözülme bağlamında toplumda farklı kültür ve anlayışların yeri ve önemi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1, Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F.2
Görüntülenme :
931
DOI :
Özet Türkçe :

Toplum, birçok farklı grubu ve kültürel unsurları içinde barındıran bir varlık alanıdır. Toplumdaki bu farklı anlayış ve kültürel unsurların sosyal değişme, bütünleşme ve çözülme bağlamında yeri, önemi ve sınırlılıkları nelerdir? Hangi boyutta toplumdaki farklılıklar bir zenginliktir ve farklılıklar ile farklılaştırma arasında nasıl bir fark vardır? Toplum bütünleşerek ve farklılaşarak yoluna nasıl devam eder? Bu makalede toplumdaki farklı fikirler ve kültürel unsurlar, sosyal bütünleşme, gelişme ve çözülme bağlamında teorik bir çerçevede ele alınmaktadır. Makalenin amacı, toplumdaki farklı fikirlerin ve kültürel unsurların ne ölçüde sosyal gelişmeye veya sosyal çözülmeye yol açabileceği meselesini yeniden ele alarak meseleye yeni ve anlamlı bir boyut kazandırmaktır.

Özet İngilizce :

As a social entity society includes different groups and cultural components. What are the place, importance and limitations of those different perceptions and cultures in the society in the context of social change, development, integration and disintegration? To what extend are the differences in the society is a richness and what kind of relations are there between differences and differentiations? How does society go its way by integrating or differentiating? This study theoretically focuses on different groups and cultural components of the society in terms of social development, integration and disintegration. The aim of this article is to revise the issue of places of different groups and cultural elements within the society and to put a new and meaningful dimension to this matter.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :