Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Satış yönetimi sürecinde motivasyon araçları ve etki düzeyleri: tıbbi satış temsilcileri üzerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
801
DOI :
Özet Türkçe :

Satış sektöründe motivasyonun amacı, satış temsilcilerinin yaptıkları işlere karşı daha istekli davranmalarını sağlamak ve onları satış amaçlarına ulaşmada daha gönüllü olmaya ve daha fazla gayret harcamaya sevk etmektir. Bu nedenle örgütlerde motivasyonu özendirici çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Birçok araştırma ile geçerliliği genelde kabul edilen motivasyon özendirici araçlar ekonomik, psikososyal ve örgütsel-yönetsel olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Bu bağlamda, mevcut çalışma bu motivasyon özendirici araçların tıbbi satış temsilcilerinin performansına olan etkilerini incelemektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of motivation in the sales sector is to increase sales employees' willingness and commitment to do their jobs, and encourage them to make more effort to meet their sales objectives. For this purpose, various tools are used to induce motivation in organizations. These broadly validated tools can be divided into three groups: economic, psychosocial, and organizational-managerial. In this respect, the current study investigates the impacts of such motivational tools on the performance of medical sales representatives.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :