Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Relationship between inflation and financial development: evidence from turkey

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics1, Zonguldak Karaelmas University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Inte
Görüntülenme :
735
DOI :
Özet Türkçe :

The interaction between inflation and economic growth as well as economic growth and financial development has been extensively investigated in the literature. Although the empirical findings on the subject are diverse, a large body of works point to a negative effect of inflation on long-term growth. It can be said that there exist a consensus among economists to be that high rates of inflation are detrimental to economic growth performance. However, much less agreement exists about the mechanisms by which inflation affects economic activity. Financial development is viewed as an important channel through which inflation can adversely affect growth. The obtained ARDL bounds test results support the previous empirical findings which assert a negative impact of inflation on financial development, in the case of Turkey.

Özet İngilizce :

Literatürde hem enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki etkileşim, hem de ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasındaki etkileşim yaygın olarak araştırılmıştır. Konuyla ilgili ampirik bulguları farklı olmasına rağmen, çok fazla sayıda çalışma enflasyonun uzun dönemli ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkide bulunduğuna işaret etmektedir. Yüksek enflasyon oranlarının ekonomik büyüme performansı üzerinde olumsuz etki yaptığı konusunda ekonomistler arasında bir konsensüsün varlığından söz edilebilir. Bununla birlikte enflasyonun ekonomik aktivite düzeyini hangi mekanizma yoluyla etkilediği konusunda daha az ortak görüş vardır. Finansal gelişme, enflasyonun ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği önemli bir kanal olarak görülmektedir. Türkiye örneğinde elde edilen ARDL sınır testi sonuçları, enflasyonun finansal gelişme üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu savunan görüşleri desteklemektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :