Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rekabetçilikte, sanayicilerin teknolojik yenilenmeye ilişkin görüşlerinin üniversite -sanayi işbirliği çerçevesinde incelenmesi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu1, Adıyaman Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
694
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, sanayi kuruluşlarının sahip veya yöneticilerinin teknolojik yenilenme konusunda hangi yolları izledikleri ve bu bağlamda üniversitelerden ne ölçüde yararlandıkları betimsel yöntem kullanılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Gaziantep organize sanayisinde faaliyet gösteren ve Gaziantep Sanayi Odasına kayıtlı olan sanayi işletmeleri oluşturmaktadır. Gaziantep Sanayi Odası üyelerine araştırma soruları faks ve e-mail olarak gönderilmiş, 160 üye anket sorularını cevaplayıp göndermiş ve anketlerin uygulanacağı işletmelerin bütün değişkenleri tesadüfi olarak (random – şans yoluyla ) belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

In this research in technology renovation what kind of methods the owners or administrators of industrial institutions use for technology renovation and how much they benefits from universities in this context are tried to be put forward by using descriptive method. The universe of this research consists of İndustrial corporations operating Gaziantep organized industry place and registered in association of Gaziantep manufacturers. Questions of research were sent to the member of this association via fax or e-mail and 160 members replied these questions and forward it then all transactions by which questionnaires were implemented on were determined by randomly. The data were supplied by using the measurement of “The Determination of the industrialist’s Perception about the University – İndustry Cooperation” which is improved by the researcher. ANOVA analization has been done to sort out if there are any factor making differences of values and descriptive variables with respect to perceiving of implementation degree of university- industry cooperation approaches. The research shows that the owners or the directors of the industries are found not to benefit from the university but advance their technologies in their own research-development laboratory or transfer it once they notice in fairs or other corporations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :