Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Piyasa yapısının belirlenmesinde pazar gücü ve tahmin yaklaşımları

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü2, Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölü
Görüntülenme :
774
DOI :
Özet Türkçe :

Firmaların davranışları iktisat teorisinde tam rekabet, monopol, monopolcü rekabet ve oligopol piyasaları içinde analiz edilmektedirler. Bu dört piyasanın birbirlerinden oldukça farklı yapıları bulunmaktadır. Bu çalışma ile piyasa yapısının belirlenmesinde geleneksel ve yeni endüstriyel organizasyon yaklaşımlarına göre pazar gücünün teorik olarak belirlenmesi detaylı olarak incelenmiştir. Ayrıca, konuya yönelik olarak literatürde yer alan bazı önemli uygulamalı çalışmalara yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

Firms’ behaviours are analyzed in terms of perfect competition, monopoly, monopolistic competition and oligopolistic competition in economics theory. These four markets have quite different structures. In this study, the determination of market power is analyzed in details with respect to Structure-Conduct-Performance (SCP) and New Empirical Industrial Organization (NEIO) approaches in market behaviour. In addition, some key amprical studies related to topic in the literature was also reviewed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :