Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Petrol fiyatlarını belirleyici faktörler

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
698
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, dünya ekonomisi için büyük önem arz eden petrol fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan faktörleri ele almayı amaçlamıştır. Kısa dönemli petrol fiyatları üzerinde birçok faktör etkili olurken; uzun dönemde fiyatları belirleyen temel faktör arz-talep dengesidir. Ancak, petrol rezervlerinin sınırlı olması, yeni keşfedilen rezervlerin artan petrol tüketiminin gerisinde kalması, mevcut rezervlerin yaklaşık %77'si ve petrol üretiminin yaklaşık %42'sinin OPEC üyesi ülkelerin kontrolünde olması, petrol üreticisi ülkelerin üretim kapasitesinin artan petrol talebini karşılamakta yetersiz kalacağı beklentisi gibi sebeplerden dolayı petrol piyasası diğer piyasalardan ayrılmakta ve fiyatlar artma eğilimi göstermektedir.

Özet İngilizce :

This study aims to focus on the factors affecting the determination of oil prices which is of great importance for the world economy. While many factors have effect on short-term oil prices, the main factor that determines long-term oil prices is the balance of supply-demand. However, The market of oil differs from that of others in that the oil reserves are limited, the newly discovered reserves are less than the increasing oil consumption, about 77% of current reserves and approximately 42% of oil production is under the control of the member countries of OPEC, there is an expectation that the oil producing countries will be insufficient to meet the growing demand for oil. As a result, the oil prices tend to increase.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :