Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Parasal büyüme modellerinin sürdürülebilir büyüme bağlamında sınıflandırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Gazipaşa M. Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
786
DOI :
Özet Türkçe :

Genel olarak bir parasal büyüme modeli bir ekonomide paranın ekonomik büyümeye etkisiyle ilgilidir. Parasal büyüme modelleri bir ekonomide para arzının değişmesinin aynı karar dengede ve aynı karar denge dışında sermaye yoğunluğu (sermaye-emek oranı), büyüme hızı, reel ücret, kişi başına tüketim gibi reel değişkenlerin değerlerini etkileyip etkilemediği üzerinde durmaktadır. İktisat literatüründe para arzı artış hızındaki artışların ekonomik büyümeyi nasıl etkilediğine dair farklı görüşler vardır. Bu çalışmada parasal büyüme modellerinin sürdürülebilir büyümeyi ne şekilde etkilediği araştırılmıştır. Tobin ve Papademos'un parasal büyüme modellerinde parasal genişlemenin sürdürülebilir büyümeyi sağladığı, Sidrauski modelinde sürdürülebilir büyümeyi etkilemediği, Cooley ve Hansen modelinde sürdürülebilir büyümeyi ters yönde etkilediği ve Levhari-Patinkin modelinde sürdürülebilir büyümeyi ne şekilde etkilediğinin öngörülemez olduğu anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

A monetary growth model in general is related to the effect of money on economic growth in an economy. Monetary growth models dwell on whether or not the alteration of money supply affects the value of real variables such as capital intensity (capital-labor ratio), growth rate, real wage, per capita consumption in or out steady state equilibrium. In the economics literature there are different views about how money supply growth rate increases affects sustainable growth. In this study, it is investigated how the monetary growth theories affects sustainable growth. It is understood that monetary expansion provides sustainable growth in Tobin and Papademos' monetary growth models, doesn't affect sustainable growth in Sidrauski model, affects sustainable growth negatively in Cooley and Hansen model and being unpredictable how that affects sustainable growth in Levhari-Patinkin model.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :