Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Parasal belirsizliğin imkb’de faaliyet gösteren şirketler üzerine etkisi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Akyazı Meslek Yüksekokulu1, Sakarya Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
731
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada zaman serisi veri grubu kullanılarak Türkiye’de parasal belirsizliğin IMKB’de faaliyet gösteren bazı şirketlerin getirileri üzerindeki etkileri deneysel olarak incelemiştir. Çalışmada kullanılan veri setleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) istatistiklerinden, Şirketlere ait borsa getiri verileride I.M.K.B istatistiklerinden elde edilmiştir. İMKB’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren beş şirket ve Holdingin hisse senedi getirileri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler 1986:5 ve 2012:2 dönemini kapsamaktadır. Öncelikle seriler birim kök testi yapılarak trend etkisinden arındırılmışlardır. Para arzı belirsizliği ARCH/GARCH modelleri ile incelenmiştir. Parasal belirsizlik ile hisse senedi getirisinin göstergesi olan değişkenler arasında ilişki olup olmadığı Engle-Granger eşbütünleşim testi ile regresyon analizine tabi tutulmuştur. Ele alınan beş şirketin İMKB getirisi ile para arzı belirsizliği arasında bir eş bütünleşimin var olduğu tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda, parasal belirsizliğin İMKB'de faaliyet gösteren şirketlerin getirisi üzerinde önemli bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

By analyzing time series data, the relation between the money uncertainties was empirically investigated. The time series data sets used in this study were taken from the statistics of Central Bank of Turkey (TCMB). In addition stock exchange yields of five companies or holdings traded on Istanbul Stock Exchange (İMKB) were used. The data set used in this study comprises the period from 1986:5 to 2012:2. First, time series were cleaned out from trend effect with the help of unite root test and then money supply uncertainty were investigated with ARCH/GARCH models. To see whether there is a relation between the independent variables, money uncertainty and the dependent variable, stock exchange yield, Engle-Granger co-integration test and regression analysis were applied. The findings revealed that there is a co-integration between stock exchange yield and variables of money supply uncertainty. The results obtained also indicated that money uncertainty have a significant effect on the stock exchange yields of the companies or holding straded on Istanbul Stock Exchange (İMKB).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :