Türkiye’de Kadınların İşgücü Piyasasına Katılımını Etkileyen Faktörler: TÜİK Verileri Üzerine Bir Analiz

Öz Bu makalenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)2007-2016 dönemi verileri kapsamında kadınlar arasında işgücüne katılım trendininboyutlarını ve bu artışı etkileyen faktörleri analiz etmektir. Veriler, işgücü katılımını etkileyen en önemlifaktörün kadın eğitim düzeyindeki artışı olduğunu göstermektedir. İstatistiklerüniversite mezunu kadınların diğer kadınlara kıyasla çok daha yüksek katılımoranına sahip olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, ortalama kadınlar arasındaevlilik yaşının yükselmesi işgücüne katılımı etkileyen bir diğer faktör olarakön plana çıkmaktadır. Buna paralel olarak doğurganlık oranındaki gerilemenin dekadınların işgücüne katılımını olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Nihayet, boşanmaoranlarındaki artışın bu trende katkıda bulunduğu açıktır. 

Kaynakça

Acar, Öznur Elif ve Fraker, Andrew “Kadınların İşgücüne Katılım Oranının Belirleyicileri: Türkiye Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 30 (4), 2016: 907-919. Asian Development Bank, Women in the Workforce: An Unmet Potential in Asia and the Pacific, Asian Development Bank, 2015, Philippines.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulusal İstihdam Stratejisi, 2014, Ankara.Chamlou, Nadereh, Muzi, Silvia, Ahmed, Hanane, “Understanding the Determinants of Female Labor Force Participation in the Middle East and North Africa Region: The Role of Education and Social Norms in Amman”, International Conference on “Human Capital and Employment in the Mediterranean Area”, Bologna, 10-11 March 2011.Del Boca, Daniela, Low Fertility and Labour Force Participation of Italian Women: Evidence and Interpretations, OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers, No: 61, 2002, Paris.Ehsan, Saad, Female Labor Force Participation, Its Determinants and Effect on GDP in Pakistan, Master Thesis, Eastern Mediterranean University, 2015, North Cyprus.Engelhardt, Henriette and Prskawetz, Alexia, On the Changing Correlation Between Fertility and Female Employment over Space and Time, Max Planck Institute for Demographic Research, Working Paper (WP 2002-052), Germany, 2012.Eurostat, “Labor Market: Activity Rates by Sex, Age and Citizenship”, ec.europa.eu, 2017.Faridi, Zahir and Rashid, Ayesha, “The Correlates of Educated Women’s Labor Force Participation in Pakistan: A Micro-Study Muhammad”, The Lahore Journal of Economics, 19 (2), 2014: 155–184.Ho, Joycelyn J., “The Effect of Culture on Female Labor Force Participation”, CMC Senior Theses, Paper 101, Claremont McKenna College, 2011, California. Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı: 2014-2018, Ankara, 2013.Klasen, Stephan and Pieters, Janneke, Push or Pull? Drivers of Female Labor Force Participation During India's Economic Boom, IZA Discussion Paper No. 6395, 2012, Bonn.Korkmaz, Özge, “Kadınların İşgücüne Katılma Eğilimleri: Türkiye Örneği”, TİSK Akademi, C. 11 (22) 2016: 300-329.Mujahid, Nooreen, “Determinants of Female Labor Force Participation: A Micro Analysis of Pakistan”, International Journal of Economics and Empirical Research, V. 2 (5), 2014: 211-220. Nam, Sunghee, “Determinants of Female Labor Force Participation: A Study of Seoul, South Korea, 1970–1980”, Sociological Forum, V. 6 (4), 1991: 641–659.Nazier, Hanan and Ramadan, Racha, Women’s Participation in Labor Market in Egypt: Constraints and Opportunities, Working Paper Series, No: 999, 2016, Cairo. OECD, Labour Force Statistics: Labour Force Participation Rate, www.oecd/data, 2016.OECD, OECD Employment Outlook 2016, OECD Publishing, Paris, 2016. Pampel, Fred C. and Tanaka, Kazuko, “Economic Development and Female Labor Force Participation: A Reconsideration”, Social Forces, V. 64 (3), 1986: 599–619.TÜİK, “Boşanma İstatistikleri: 2007-2016”, www.tuik.gov.tr, 2017.TÜİK, “Doğum İstatistikleri: 2009-2016”, www.tuik.gov.tr, 2017.TÜİK, “Evlenme İstatistikleri: 2007-2016”, www.tuik.gov.tr, 2017.TÜİK, “İşgücü İstatistikleri: 2007-2016”, www.tuik.gov.tr, 2017.TÜİK, “Ulusal Eğitim İstatistikleri: 2009-2015”, www.tuik.gov.tr, 2017.Ward, Kathryn B. and Pampel, Fred C. “Structural Determinants of Female Labor Force Participation in Developed Nations, 1955-75”, Social Science Quarterly, V. 66 (3), 1985: 654-667. World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2014, Geneva, 2014.Zaheer, Rummana and Qaiser, Sahar, “Factors that Affect the Participation of Female in Labor Force: A Macro Level Study of Pakistan”, IOSR Journal of Economics and Finance, V. 7 (2), 2016: 20-24. Zaim, Sabahaddin, Çalışma Ekonomisi, Filiz Yayınevi, İstanbul, 1997.