Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel güvenin kaynağı olarak işletmelerin çalışanlara karşı sosyal sorumlulukları

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi, İKY Bölümü1
Görüntülenme :
855
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabet avantajı elde etmek için beşeri sermayenin öneminin gittikçe arttığı günümüz iş dünyasında, çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılıklarının geliştirilmesi örgütsel güven değişkeniyle ilişkilendirmiştir. Bu çalışmada, örgütsel güvenin kaynağı olduğu öngörülen çalışanlara karşı sosyal sorumluluk uygulamalarının etkisi incelenmiş ve üretim sektöründeki çalışanlar üzerinde ampirik bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Analiz bulgularına göre örgütsel güven değişkeni büyük ölçüde disiplin ve şikayet prosedürleri, personel bulma ve seçme, çalışma koşulları, başarı değerleme ve eğitim ve kariyer geliştirme değişkenlerinden etkilenmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In contemporary business world, in order to obtain competitive advantage, the importance of human capital is increased, which is associated with job satisfaction and organizational commitment of employees. In this study, we analyzed the assumption, empirically in manufacturing sector, that firms' socially responsible activities towards employees are a source of organizational trust. Depending on analysis results, we postulated that organizational trust is influenced, in a large extent, by social responsibility variables, namely, discipline and complaint procedures, personnel appraisal and selection, working conditions, performance evaluation and training and career development.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :