Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim üyelerinin dış görünüşlerinin öğrenciler tarafından algılanma biçiminin incelenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
713
DOI :
Özet Türkçe :

İmaj, dış görünüm, günlük hayatta ve özellikle iş hayatındaki insan ilişkilerinde etkili olan önemli faktörlerdendir. Sözsüz iletişim elemanlarından olarak nitelendirilen giyim ve dış görünüm bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. İnsanlar hakkında karar verirken veya yorum yaparken dış görünüşlerinin ne kadar etkisinde kalındığını tespit etmek amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Örneklem olarak Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri alınmış, kendilerine öğretim üyelerinin dış görünüşleri ile ilgili sorular sorulmuştur. Öğretim üyelerinin dış görünüşlerinin öğrencilerin derse ve öğretim üyesine karşı yargılarını değiştirip değiştirmediği analiz edilmiştir. Öğrencilerin cinsiyeti, okudukları sınıf ve fakültenin öğretim üyesini dış görünüşe göre değerlendirirken etkili olup olmadığını test etmek amacıyla istatistiksel analizler kullanılmıştır. Buna göre erkek öğrencilerin dış görünüşe daha fazla dikkat ettiği, resmi giyinen hocalara daha çok güvendiği ortaya çıkmıştır. Fakülteler arasında da öğrencilerin öğretim üyesini değerlendirmesinde istatistiksel olarak anlamlı farklar çıkmıştı

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In daily life and working life image, appearance is one of the important factors for communication. Dressing and appearance which are the parts of nonverbal communication are the main subjects of this study. A study is prepared to determine how much people are affected from the appearance to comment or to decide about the people. Sample of the study is students of Suleyman Demirel University, and they are questioned about the appearance of the academicians. It is analyzed that whether the judgment of students change about the lesson and the academician according to academician's appearance. Statistical analysis is used to test effectiveness of appearance according to students' gender, class and the faculty. So, male students are more attentive than female students and they trust formal dressed academicians. Also it is found that there are statistically significant differences between the students according to faculty about the appearance of academic

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :