Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Non-monetary costs, hospital perceived value and patient satisfaction in health institutions

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
876
DOI :
Özet Türkçe :

This study firstly aims to research the effects of nonmonetary costs on perceived service quality as well as on hospital perceived value and customer satisfaction in the context of health care services. Because nonmonetary costs -referring to the nonmonetary price of obtaining a service, which includes time spent in addition to physical and mental efforts made to search and attain the service- affect patient satisfaction to a considerable extent. In the second place, it is aimed to investigate to what extent hospital perceived value influences patient satisfaction. The results obtained reveal that nonmonetary costs are one of the key dimensions of hospital perceived value and have meaningful and strong relationship with both perceived service quality (R=0,514) and customer satisfaction (R=0,667). Besides these findings, it is clear that hospital perceived value has a highly significant influence on patient satisfaction (R=0,832).

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı öncelikle parasal olmayan maliyetlerin algılanan hizmet kalitesinin yanı sıra hastanelerin algılanan değeri ve müşteri tatmini üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çünkü ihtiyaç duyulan hizmetin araştırılması ve elde edilmesi için harcanan zamanla birlikte fiziksel ve zihinsel çabayı da kapsayan parasal olmayan maliyetler önemli ölçüde müşteri tatminini etkilemektedir. İkinci olarak, hastanelerin algılanan değerinin hasta tatminini ne ölçüde etkilediğini incelemektir. Elde edilen sonuçlar parasal olmayan maliyetlerin hastanelerin algılanan değerinin önemli boyutlarından bir tanesi olduğunu göstermektedir. Parasal olmayan maliyetler ile hem algılanan hizmet kalitesi (R=0,514) hem de müşteri tatmini (R=0,667) arasında anlamlı ve güçlü bir ilişkinin var olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulguların yanı sıra hastanelerin algılanan değerinin hasta tatmini üzerinde oldukça güçlü bir etkisinin olduğu görülmektedir (R=0,832).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :