Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Merkezi yönetim-belediye ilişkileri’nde antalya büyükşehir belediyesi örneği

Yazar kurumları :
Akdeniz Ü.İ.İ.B.F.Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
873
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu yönetiminde değişen paradigma devletin küçülmesini öngörmekle birlikte vatandaşların devletten beklentileri artmaktadır. Merkezi devlet aygıtı küçülüp kimi alanlardan çekilse de vatandaşa kamu hizmetinin sunulmasındaki sorumluluğundan kaçınma şansına sahip değildir. Bu noktada yerel yönetimler, merkezi yönetim tarafından denetlenen, tüzel kişiliğe sahip, yönetimi halkın oylarıyla belirlenen ayrı birimler olarak; merkezi yönetimin hantallığından uzak, şeffaf, hesap verebilir, halka yakın yönetimin gerçekleşmesi için sorunun tüm paydaşlarını memnun edecek seçenekler olarak kabul edilebilir. Yerel yönetimlerin kamu hizmetinde üstlendikleri rolün arttığı oranda, yerel yönetimler içinde büyükşehir belediyeleri kentsel sorunlara bütünlükçü bir yaklaşım için başat birimler olarak öne çıkmaktadır. Üstlendikleri görevler, yetkiler ve sorumluluklar artarken kullandıkları kaynakların merkezi yönetimin onayına bağlı olması yerel yönetimleri merkezle uyumlu ilişkiler kurmaya zorlamaktadır. Bu çalışmada Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde iktidar ve muhalefet partili, birbirinin ardılı iki yönetimin merkezi yönetimle ilişkilerindeki farklılıklar aranmaktadır. Olası farklılıkları belirlemek için merkezi yönetimin onayına bağlı olan personel istihdamına ve merkezden büyükşehir belediyesine aktarılan mali kaynaklara odaklanılmıştır.

Özet İngilizce :

The changing paradigm in public administration foresees the shrinking of the state although citizens’ expectations from the state are increasing. Although central government can drawback from some areas, ıt doesn’t have a chance of abstaining from the responsibility of serving public service to citizens. At this point, local governments supervised by central government and have legal personality are separated units elected by public votes occur as a solution. Thus, local governments are away from the slowness of central government, they can be accepted as alternatives those can satisfy all shareholders of the problem. As the role of local governments ascend in public administration, metropolitan municipalities become dominant units among local governments. While missions, authorities and responsibilities increase, local governments need to manage compatible relations with the central government, because public resources transfers depend on the approval of central government. In this study, consecutive ruling phases of ruling party and opposition party in Antalya Metropolitan Municipality are examined to reveal intergovernmental relations. Employment policies and transferred financial resources are the topics focused to reveal disparities in intergovernmental relations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :