Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lojistik sektöründe yoğunlaşma analizi ve lojistik gelişmişlik endeksi: kocaeli örneği

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü2
Görüntülenme :
1105
DOI :
Özet Türkçe :

Lojistik, üretim ve tüketim noktaları arasındaki ürün ve bilgi akışının koordinasyonu ile ilgilenmektedir. Dünya genelinde ulaştırma ve lojistikteki gelişmeler üretim ve tüketim faaliyetlerine önemli katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, lojistik sektörünün sosyal ve ekonomik kalkınmada kritik bir rolü bulunmaktadır. Lojistik faaliyetlerin otoyol ve limanlara yakın bölgelerde yoğunlaşma eğilimi gözlenmekte; lojistik firmaları da pazara ve girdiye erişim olanaklarına göre konumlanmaktadır. Sanayinin gelişmesi lojistik sektörü açısından önemli bir avantaj olarak görülmektedir. Bu çalışmada, Kocaeli'ndeki lojistik sektörünün durumu ve kentin lojistik potansiyeli ele alınmış; yapılan analizlerle bölgede sektörün güçlü bir yoğunluğa sahip olduğu anlaşılmıştır. Bunun yanında, Türkiye'de iller düzeyinde sektörün gelişmişliği, oluşturulan bir endeks yardımıyla hesaplanmış ve Kocaeli'nin yüksek endeks değeri ile öne çıktığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

Logistics deals with the planning and control of material flows and related information among and between suppliers to consumers. Improvements in transportation and logistics make valuable contribution to production and consumption activities. Logistics has become a leading industry, playing an important role in social and economic development. Logistics employment tends to concentrate in areas with motorways and ports and locates where it has the best access to markets and inputs. Industrial development, on the other hand, has a great effect for improved logistics sector. In this study, the situation of logistics sector in Kocaeli is discussed and the city's logistics potential is assessed. Concentration of transportation sector was measured for Kocaeli region and a strong concentration of logistics employment was found in this area. The logistics development levels of provinces in Turkey were estimated through an index which was developed for this study, Kocaeli has one of the highest index scores.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :