Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal yönetim-şirket performansı ilişkisi: imkb kurumsal yönetim endeksi üzerine ampirik bir çalışma

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
720
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada kurumsal yönetim süreci-şirket performansı ilişkisinin ülkemizde izlediği seyir, İmkb Kurumsal Yönetim Endeksi ve İmkb 100 Endeksinin getiri ve getiri volatiliteleri karşılaştırılarak test edilmiş ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum gösteren şirketler ile İmkb 100 Endeksinde yer alan şirketlerin performansları endeksler üzerinden karşılaştırılmıştır. Getiri volatilitelerinin, ARCH-GARCH modelleriyle analiz edildiği çalışmada, kurumsal yönetim endeksi volatilitesinin, İmkb 100 endeksine göre daha yüksek olduğu dolayısıyla daha büyük bir risk barındırdığı bulgusuna, ayrıca salt getiri bazında, kurumsal yönetim endeksinin, İmkb 100 Endeksi’ne göre daha büyük negatif getiriye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgulardan yola çıkılarak, Türkiye için İmkb’ye kote şirketler bağlamında, kurumsal yönetim ilkelerine uyum ile şirket performansı arasında bir ilişkinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Corporate governance process-firm performance relationships’ state ın our country was compared by testing ISE Corporate Governance Index (CGI) and ISE 100 Index’s return and return volatilities ın the working. And the firms adjust to corporate governance principles which take part ın ISE CGI was compared with ISE 100 Index firms by their performance. In this working, return volatility is analyzed by ARCH-GARCH models and by this working is founded that CGI’s volatility is more than ISE 100 Index’s volatility because of this CGI is founded more risky than ISE 100 Index. Beyond that pure based on return, CGI’s return is founded more negatively than İSE 100 Index. By all these conclusions, we reached that there is no relationship between corporate governance and firm performance, ın the firms which ıntegrated ISE ın Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :