Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal itibarın işgören performansı üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı1, Hitit Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
765
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde, yönetim fonksiyonu sadece klasik anlamda işletme yetenekleri yanı sıra örgüt içi dengelerin dikkate alındığı ve etkin stratejik kararların uygulandığı karmaşık alana dönüşmüştür. Stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde işletmelerin sahip olduğu kurumsal itibar gibi maddi olmayan unsurların analizi giderek daha da zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada, kurumsal itibarın işgören performansı üzerinde etkileri olup olmadığı araştırılmıştır. Elde edilen veriler ışığında yapılan analizler sonucunda kurumsal itibar alt boyutlarından finansal performans ve kurumsal sosyal sorumluluk boyutlarının işgören performansı üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir (R2=0,322).

Özet İngilizce :

Today, management function evolved into complex area in which effective strategic decisions are implemented and considered the balance of intra-organizational besides just classical meaning of enterprise abilities. The analysis of nonmaterial elements like enterprise reputation that enterprise has it in the process of defining strategies and implementing them ever has become more essential. In this study, it was searched whether there is effect of corporate reputation on employee performance. It was defined that financial performance and corporate social responsibility which are sub dimensions’ of corporate reputation are effective on the employee performance as a result of the analyses in the light of obtained data (R2=0,322).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :