Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerinde içsel pazarlama uygulamalarının örgütsel bağlılığa etkisi: alanya örneği

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
855
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde işgören bağlılığı, doğrudan müşteri ile iletişim söz konusu olduğundan, büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin içsel pazarlama ile çalışanlarına dönük yaptıkları uygulamaların bağlılık üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, turizm sektörü için büyük önem taşıyan içsel pazarlama bileşenlerinin Alanya’da yer alan 5 yıldızlı otellerin örgütsel bağlılık algılamalarına etkisini incelemektir. Araştırmada, Money ve Foreman (1996) tarafından geliştirilmiş olan “İçsel Pazarlama” ölçeği ve Allen ve Mayer (1990) tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık” ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, içsel pazarlama bileşenlerinin örgütsel bağlılık boyutları üzerinde anlamlı etkileri tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Employee commitment is of great importance in accommodation operations to the tourism sector. On their commitment towards its employees with internal marketing practices of businesses thought to be effective. The aim of the study, the internal marketing which has the important factor for tourism sector of the components of 5-star hotel located in Alanya, is to examine perceptions of organizational commitment. In this study Internal Marketing scale developed by Money and Foreman (1996) and Commitment scale developed by Allen and Mayer (1990) have been used. In conclusion, significant effects of internal marketing on organizational commitment dimensions were found.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :