Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi’ler için kümelenmelerin önemi ve turizm sektörü için kümelenmelerin uygunluğunun araştırılması

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
723
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzün ekonomik yapılanmasının yoğun rekabet temaları içerdiği aşikardır. Bu yoğun rekabette büyük olan işletmeler pek çok dışsallıklardan yararlanarak önemli bir rekabet üstünlüğü ele geçirirlerken, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) bu yarışın dışına itilmektedir. KOBİ’lerin de üretim süreci içerisinde var olabilmeleri ve bu varlıklarını sürekli kılabilmeleri için almaları gereken birtakım tedbirlerin olduğu kesindir. Özellikle hizmet sektörünün GSMH içerisinde artan payına dikkat çekilirse, bu statüdeki işletmelerin de çağa ayak uydurması ve hızlı hareket etmesi gerektiği düşünülecektir. Bu açıdan olaya yaklaşıldığında KOBİ’lerin yardımına koşacak tek seçenek olarak akla ilk gelen “Kümelenmeler” olmaktadır.
Bu çalışmada hizmet sektörlerinin en önemlilerinden olan turizm sektörünün kümelenme olgusu ile yapabilecekleri ortaya konmaya çalışılmaktadır.

Özet İngilizce :

It is obvious that today’s economical structure includes intense competition themes. Thanks to various external factors, the big enterprises gain important advantages against SMEs (Small and Medium Enterprises) in this intense competitive market. It is certain that SMEs have to take some precautions about being part of the production processes and doing this continually. Especially, when the increasing proportion of the service industry in gross net income is considered; it is thought that the enterprises in the service industry must keep up with the century and move fast From this point of view, the only option that can be thought to help SMEs is clustering.
In this study, it is tried to introduce what tourism industry, being one of the most important of the service industry, can do with cluster formation .

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :