Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadın ve kariyer

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi2
Görüntülenme :
826
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma hayatında bilgiye dayalı çalışma yöntemlerinin gelişmesiyle çalışanlarda aranan nitelikler büyük bir çeşitlenme ve değişim göstermiştir. Çalışma yaşamının değişen koşulları, kadınların çalışma yaşamında çalıştıkları iş yerleri içerisinde, bilgi ve sahip oldukları nitelikler ile yükselebilmelerine imkan tanımıştır. Günümüzde kariyer yapmak, erkek için olduğu kadar kadınlar içinde bir hedef halini almıştır. Geleneksel açıdan kadınların kariyer yapmalarının önünde bazı engeller bulunmakla birlikte, günümüzde bu engeller, çağın koşulları, hukuksal açıdan yapılan düzenlemeler ve kadınların kendilerini yetiştirmeleri ile büyük oranda aşılmaya başlamıştır. Günümüzde kadınlar iş hayatının tüm cephelerinde etkin olarak varlıklarını sürdürmektedirler. İş hayatının tüm cephelerinde etkinliğini sürdüren kadının önünde artık kariyer engeli olarak cam tavan olarak tabir edilen görülemeyen, açıkça tabir edilemeyen engellerin bulunduğu belirtilmektedir. Bu engeller de kadınların iş yaşamında daha fazla yer alması ve toplumdaki kadın imajının evrilmesi ile ortadan kalkmaktadır. Günümüzde kariyer hedeflerine ulaşma yolunda çaba sarf eden kadın, ailesi ve işi arasında bir denge kurmalıdır. Bu dengenin kurulması, gerek ailede mutluluğun temini gerekse işte başarının sağlanması açısından önemli görülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

With the development of knowledge-based working methods in work-life, the qualities that are looked for in workers/personnel have shown great diversification and change. The changing conditions of work-life have allowed women to get promoted with the qualities they possess and the information they have within the place they work. Nowadays, carving out a career for oneself has become a target even for women as it is for men. Even though there are some obstacles for women from a traditional aspect when they make careers, these obstacles have begun to be overcome by the requirements of our age, regulations that have been arranged from a legal respect and by women educating themselves nowadays. Today, women have been existing in all parts of work-life actively. It has been stated that women maintaining affective roles in all parts of work-life face the glass ceiling as a career barrier which means obstacles that cannot be seen and cannot be clearly expressed. These obstacles have disappeared by women’s taking part more in work-life and by the evolution of the image of women in society. Today, women who have been striving to reach their career goals should form a balance between their families and their work. The establishment of this balance is of great importance both in terms of ensuring success and maintaining happiness within the family.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :