Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işçi dövizlerinin türkiye cumhuriyet merkez bankası bilançosuna etkisi

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
744
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye İkinci Dünya Savaşı'ndan önemli ölçüde zarar gören ve nüfusu gittikçe yaşlanan Avrupa ülkelerine 1970'li yıllardan itibaren genç işgücü sağlamaya başlamıştır. Yurt dışına giden Türk işçileri birikimlerini gittikleri yabancı ülkelerde değerlendirmek yerine Türkiye'de değerlendirmeyi tercih etmişlerdir. Bu durumun ana nedeni yurt dışına giden işçilerin, ailelerini Türkiye'de bırakmış olmalarıdır. 1976 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde kurulan işçi dövizleri hesapları ile çalışmak için yurt dışına giden Türk işçilerine ait mevduat tek bir kalemde toplanmaya çalışılmıştır. Dünya'da hiçbir merkez bankasında örneği olmayan işçi dövizleri hesapları zamanla TCMB bilançosunda ciddi boyutta bir yükümlülük haline gelmiş ve mevduat kalemi içinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bu çalışmada işçi dövizleri kaleminin toplam mevduat ve brüt döviz rezervi içindeki yeri incelenmiş, TCMB bilançosunda işçi dövizleri ile ilgili temel analizler yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Since the beginning of the 1970s, Turkey has started to provide young work force to European countries suffered from the Second World War with aged population. Turkish workers abroad preferred to keep their savings in Turkey rather than countries where they work. The main reason for this is that workers usually go abroad (especially to European countries) alone leaving other family members in Turkey. They prefer to send their savings to Turkey so that their family members maintain their lives in Turkey. In 1976 Central Bank of Turkey established foreign currency deposit account for this people called workers' remittance. Since these accounts provide cheap and suitable foreign currency to foreign currency reserves of Turkey, these accounts firstly beneficial for Turkey. Unlike other countries, over time, workers' remittances created important part of the liabilities of the Central Bank of Turkey. In this article, we examined the importance of remittances in the balance sheet of the Central Bank of Turkey. Also some analyses have been conducted on theremittances with regard to total foreign currency reserves, interest rate and total liabilities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :