Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb’de işlem gören mevduat bankalarının performansları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin ölçülmesi: promethee çok kriterli karar verme yöntemiyle bir uygulama

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
1141
DOI :
Özet Türkçe :

Alternatifler arasından optimal olanı seçme süreci olan karar verme problemlerinin çözümünde çok kriterli karar verme yöntemleri yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. İşletmelerin finansal performanslarının ölçülerek sıralanması da karar verme problemi olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, finansal piyasalarda para yaratan kurumlar olarak İMKB’de işlem gören kamusal, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının seçilen on adet finansal rasyo yardımıyla çok kriterli karar verme yöntemlerinden PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations) kullanılarak 2007-2011 dönemine ait finansal performanslarının ve hisse senedi getirileri ile elde edilen performans sonuçları arasındaki ilişkinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda genel olarak hiçbir bankanın finansal performans açısından tek başına tüm yıllarda en iyi ya da en kötü sırada yer almadığı görülmüştür. En iyi finansal performansı yabancı sermayeli bir mevduat bankası sergilerken ikinci sırada ise kamusal sermayeli bir mevduat bankası yer almıştır. Analiz sonucunda finansal performans değerleri ile hisse senedi getirileri arasında gerek yıl bazında gerekse de banka bazında istatistikî olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Multi-criteria decision making methods are extensively used in solving decision making problems, which is the process of choosing the optimal one among other alternatives. Sorting the firms by measuring their financial performances is also regarded as decision making problem. In this study, it is aimed to measure the relationship between financial performances and performance results obtained by stock returns in the period of 2007–2011. PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations) - one of the multi-criterion decision making methods - is used with the help of ten selected financial ratios of public-capitalized, private-capitalized and foreign-capitalized deposit banks, which are traded publicly on Istanbul Stock Exchange as an institution creating money in financial markets. In consequence of the study, it is seen that there is no bank generally taken neither the first place nor the last place for all years in terms of their financial performances. A foreign-capitalized deposit bank shows the best performance while a public-capitalized one is placed as the second. As a result, it is understood that there is no statistically significant relationship between the values of financial performance and stock returns either on yearly basis or on bank basis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :