Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb’de işlem gören banka hisse senetlerinin getirilerini etkileyen faktörlerin arbitraj fiyatlama modeli ile belirlenmesi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F.1, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
845
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, İMKB’de hisse senetleri işlem gören bankaların hisse senedi getirilerini etkilediği düşünülen çeşitli makro ekonomik faktörler Arbitraj Fiyatlama teorisi kullanılarak analiz edilmektedir. Çalışmada 2000–2006 döneminde İMKB’de sürekli işlem gören 13 bankanın aylık getirileri incelenmiştir. İMKB’de hisse senetleri işlem gören bankaların hisse senetlerinin 2000–2006 yılları arasındaki getirilerini etkileyen makro ekonomik değişkenlere karşı duyarlılığı ve getirilerini açıklama gücü ortaya konmuştur. Çalışmada bankalara ait hisse senedi getirilerini etkilediği düşünülen makro ekonomik değişkenler olarak döviz kuru, kapasite kullanım oranı, hazine bonosu faiz oranı, İMKB–100 endeksi, para arzı, sanayi üretim endeksi, GSYİH, altın fiyatları ve cari işlemler dengesi kullanılmıştır. Sonuçlara baktığımızda, Türkiye’de bankalara ait hisse senedi getirilerini etkileyen makro ekonomik faktörleri Arbitraj Fiyatlama Modeli ile analiz etmek ve modelin geçerli olduğunu söylemek mümkündür.

Özet İngilizce :

In this study macroeconomic factors which are expected to affect stock return of banks that have been traded within IMKB have been analyzed using Arbitrage Pricing Theory. In the study, monthly stock returns are examined, of 13 banks which are continuously traded at IMKB. Sensitivity of stocks of the banks which are traded in IMKB to the macroeconomic variables and explanatory power of these variables on stock returns are investigated. Factors expected to affect banks’ stock returns are foreign exchange rate, capacity utilization ratio, treasury bill rate, IMKB-100 index, money supply,industrial production rate, gross domestic product, gold prices and current accounts balance. Looking at the main results of the study it is possible to say that factors affecting stock returns of banks can be determined by Arbitrage Pricing Theory and Arbitrage Pricing Theory models are acceptable.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :