Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iç kontrol sistemi ve toplam kalite yönetimi ilişkisi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
795
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi karşılıklı etkileşim içinde olan ve birbirinin gelişimine katkı sağlayan kavramlardır. İşletmelerde kaynakların etkili ve etkin bir şekilde ve işletmenin amaçlarına ve mevzuata uygun olarak kullanımını gerçekleştirmek, işletme faaliyetleri hakkında düzenli ve zamanında güvenilir bilgi sağlamak, işletmenin varlıklarını korumak, yolsuzluk ve usulsüzlüğü önlemek için iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ise; işletmede maliyetleri düşürerek kalitenin iyileştirilmesini ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasını amaçlayan insan odaklı çağdaş bir yönetim anlayışıdır. İç Kontrol Sistemi ana teması ile Toplam Kalite Yönetimi ana teması birbiriyle örtüşmektedir. Her iki sistemde de sürekli iyileştirmeyi ve gelişmeyi sağlayan dinamik bir sistem anlayışı olduğu görülmektedir. İşletmelerin etkinliği ve verimliliğini arttırmak için bu sistemlerin temel ilkelerini benimsemek ve işletmede bu ilkelerin uygulanabilirliğini sağlamak işletmenin temel hedefleri arasında yer almaktadır. İşletmelerde başarıların devamlılığı için; verimlilik ve etkinliğin değerlenmesi ve sürekli değerleme sonuçlarına göre iş süreçlerinin iyileştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak işletmeler; etkili ve kalıcı çözümler üretmek için TKY ve iç kontrol sistemi ilkelerine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürme yolunu seçmişlerdir.

Özet İngilizce :

In enterprises, The Total Quality Management and the Internal Control System are concepts that have interaction with each other. These concepts also have contribution to each other's development. The Internal Control System has been established to have the business resources used in an effective and efficient way in accordance with legislation and the objectives of the firm. It also provides reliable information about the business activities regularly and protects the existence of the firm by preventing corruption. The Total Quality Management on the other hand is a human-oriented modern administration which aims to enhance quality and customer satisfaction. The main themes of The Internal Control System and The Total Quality Management overlap quite a lot because it is observed that both systems have got a similar dynamic system approach which provides a continuous improvement and development . The main goals of the enterprises include adopting the basic principles of these systems and applying them to ensure continuous operation in order to increase the effectiveness and the efficiency of enterprises. For a continuous success in business it has been inevitable to evaluate the efficiency and the effectiveness which results in the improvement of the business processes. As a result of this, the enterprises prefer to continue their activities on the basis of the principles of the TQM and the Internal Control System so that they can produce effective and lasting solutions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :