Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iç denetim etiği ve kamu iç denetçileri tarafından algılanışı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Buldan MYO 1
Görüntülenme :
765
DOI :
Özet Türkçe :

Etik, insana ne yapması ya da ne yapmaması gerektiğini öneren bir dizi değerler bütünüdür. Kamu iç denetimi ise, kamu kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu çalışma ile, etik kavramının kamu iç denetçilerine çağrıştırdıklarının, etik değerlerin iç denetim faaliyetlerine etkisinin ve etik kurallar çerçevesinde kamu iç denetim faaliyetlerinde hizmet tatminini etkileyen faktörlerin tespiti amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, etik kavramının kamu iç denetimi faaliyetlerinin başarısında etkili bir unsur olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda tespit edilen, etik kurallar çerçevesinde kamu iç denetim faaliyetlerinde hizmet tatminini etkileyen faktörler sırasıyla “Özlük Hakları ve Çalışma Ortamı”, “Mesleki Altyapı”, “Yöneticilerin Tutumları”, “Mesleki Tecrübe ve Yakın Çevre” ve “Yaş ve Cinsiyet” dir.

Özet İngilizce :

Ethics is the combination of set of values proposing people what to do or what not to do. Public internal audit of the public resources, economy, effectiveness and efficiency are managed according to the principles and guidance for the purpose of assessing the independent, objective assurance and consulting activity. In this study, the concept of ethics in public reminds internal auditors, internal audit activities, the effect of ethical values and ethics within the framework of rules aimed to determine the factors affecting the satisfaction of serving the public internal audit activities. As a result, the concept of ethics is an effective element in the success of public internal audit activities that have been identified. In addition, the research determined as a result, the ethical principles of public internal audit activities within the framework of the factors affecting the satisfaction of service, respectively, "Personal Rights and the Work Environment", "Professional Infrastructure", "Managers' Attitudes", "Professional Experience and Near" and "Age and Gender".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :