Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gürcistan ulus inşa çabalarının önünde bir engel: cavaheti ermenileri

Yazar kurumları :
Arş. Gör. Adem Ali İREN1
Görüntülenme :
801
DOI :
Özet Türkçe :

Kafkasya’daki etnik ve dini farklılıklar tarih boyunca sorunların ana kaynaklarından biri olmuştur. Özellikle Gürcistan’daki farklı etnik azınlıklar komünist dönem sonrasında kaynaşmış bir Gürcistan ulusunun oluşmasının önündeki en büyük engellerden birini teşkil etmiştir. Gürcistan toplumuna en çok yabancılaşmış etnik grup olan Gürcistan Ermenileri genel olarak Gürcü dilini bilmeme, kötü ekonomik koşullar, ülkenin tamamını kucaklayan ve iyi işleyen Ermeni teşkilatlarının eksikliği nedeniyle bütünleşmeye daha az meyillidirler. Ayrıca Gürcistan’ın bütünleşik bir toplum yaratma çabası Ermeniler tarafından “beyaz soykırım” olarak algılanmakta ve Ermeniler Gürcistan hükümetinin merkezinde olduğu bu tarz bütünleşme çabalarına karşı direniş göstermektedirler.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Ethnic and religious differences in Caucasia have always been one of the main sources of conflicts during the history. Especially different ethnic minorities in Georgia in the post-communist era were one of the biggest obstacles to form a coherent Georgian nation. Armenian minority in Georgia, which was the most alien ethnicity to Georgian society, was less prone to integrate with whole Georgian country because of troubling at speaking Georgian language, poor economic conditions and lacking of well functioning Armenian organizations embracing whole country. Moreover, Georgian attempts for creating a unified society was perceived by Armenian minority as a “white genocide” and they developed a resisting attitude against this kind of integration endeavor that Georgian government centered upon.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :