2008 Krizi ve Avrupa Birliği Yeni Yönetişim Kıskacında Endüstri İlişkileri

Öz Kapitalizminsüre gelen krizlerinden biri daha, bugün, 10 yılı aşan zaman diliminde yaşanmışve tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Bu etkinin politik, ekonomik ve sosyalaçıdan farklı coğrafyalarda, farklı boyutlarda devam ettiği de bir gerçektir.Bu bağlamda ‘kapitalizmin küresel sistem haline gelmesine bağlı olarak, bu kriztarihin ilk küresel ekonomik krizidir’ vurgusu kanımca önemlidir. Bu kapsamdageçmiş dönem krizlerinin ekonomi politik yapıyı değiştirme, sosyo ekonomik düzenive şüphesiz çalışma ilişkilerini biçimlendirme gerçeği, günümüzün krizi için degeçerlidir. Kısaca kapitalist dünyada halen rotası belirlenmiş olmasa dakapsamlı bir makas değişikliği yaşanmaktadır. Makaledeilk bölüm, küresel ekonomik krizin Avrupa Birliği düzeyinde çalışmailişkilerine yönelik çok boyutlu ve girift yansımaları olmakla birlikte, krizinmeşrulaştırarak hızlandırdığı ve çalışma ilişkilerinde değişime doğrudan etkisiolan ‘yeni ekonomik yönetişim’ kavramının dönüştürücü rolünü değerlendirmiştir.İkinci bölümde ise krizin endüstri ilişkileri sistemine dönük etkileri ve olasıyönelimler tartışılmaya çalışılmıştır. Makalede her ne kadar üye ülkelerinfarklı politik tercihleri ve uygulamalarına yer verilse de, tartışmaya esasolan Avrupa Birliği düzeyinde yönelim ve olası sonuçlarıdır.

Kaynakça

Aumayr-Pintar, C.; Boehmer, S.; Bremermann, M. (2015); ‘Developments in Working Life in Europe: EurWORK Annual Review 2014’, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Publications Office of the European Union, Luxembourg, www.eurofound.europa.eu Aumayr-Pintar, C.; Cabrita, J.; Curtarelli, M.; Fric, K.; Fromm, A. (2015); ‘Industrial Relations and Working Conditions Developments in Europe 2013’, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Publications Office of the European Union, Luxembourg, www.eurofound.europa.euBarnard, C. (2012); ‘The Financial Crisis and the Euro Plus Pact: A Labour Lawyer’s Perspective’, Industrial Law Journal, European Developments, Vol:41, No:1, March, pp.98-114 Bernaciak, M. (2015); ‘Beyond the CEE ‘Black Box’: Crisis and Industrial Relations in the New EU Member States’, ETUI Working Paper, 2015.05, pp.1-50Blackburn, D. (2013) “Can Unions Be Effective For Young Workers?”, International Union Rights, Published by: International Centre For Trade Union Rights, Vol:20, No:3, pp.5-7 Busch, K.; Hermann, C.; Hinrichs, K.; Schulten, T. (2013); ‘Euro Crisis, Austerity Policy and the European Social Model; How Crises Policies in Southern Europe Threaten the EU’s Social Dimension’, Friedrich Ebert Stiftung International Policy Analysis, February, pp.1-35 Brandl, B.; Traxler, F. (2011); ‘Labour Relations, Economic Governance and the Crisis: Turning the Tide Again?’, Labour History, Vol:52, No:1, pp.1-22Broughton, A.; Welz, C. (2013); ‘Impact of the Crisis on Industrial Relations’, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Publications Office of the European Union, Luxembourg, www.eurofound.europa.eu Clauwaert, S.; Schömann, I. (2012); ‘The Crisis and National Labour Law Reforms: A Mapping Exercise’, ETUI Working Paper, 2012.4, pp.1-19Curtarelli, M.; Fric, K.; Vargas, O.; Welz, C. (2014); ‘Job Quality, Industrial Relations and the Crises in Europe’, International Review of Sociology, Vol:24, No:2, pp.225-240Degryse, C. (2012); ‘The New European Economic Governance’, ETUI Working Paper, 2012.14, pp.1-84Degryse, C.; Jepsen, M.; Pochet, P. (2013); ‘The Euro Crises and its Impact on National and European Social Policies’; ETUI Working Paper; 2013.05, pp.1-44Eğilmez, M. (2012)(a); ‘Avrupa Batar mı?’, Kendime Yazılar, 21 Nisan 2012, www.mahfiegilmez.com (26 Aralık 2016)Eğilmez, M. (2012)(b); ‘Euro Krizinin Nedeni’, Kendime Yazılar, 6 Haziran 2012, www.mahfiegilmez.com (26 Aralık 2016)Eğilmez, M. (2013); ‘Küresel Krizin Neresindeyiz?’, Kendime Yazılar, 21 Nisan 2013, www.mahfiegilmez.com (26 Aralık 2016) Erne, R. (2012); ‘European Industrial Relations After the Crises: A Postscript’, Stijn Smismans(ed.), The European Union and Industrial Relations-New Procedures, New Context, pp.345-367, file:///C:/Users/Ahmet%20Selamo%C4%9Flu/Downloads/SSRN-id2791338.pdf (17 Şubat 2016)European Trade Union Institute (2014); Benchmarking Working Europe 2014, ETUI aisbl, Brussels European Trade Union Institute (2015); Benchmarking Working Europe 2015, ETUI aisbl, BrusselsGlassner, V.; Keune, M. (2010); ‘Collective Bargaining Responses to the Economic Crisis in Europe’, ETUI Policy Brief, European Economic and Employment Policy, Issue1/2010, pp.1-7Gosetti, G.; La Rosa, M. (2014); ‘The Quality of Work and the European Economic Crisis-the Theme and the Time: An Introduction’, International Review of Sociology, Vol:24, No:2, pp.197-206GOV.UK (2015); ‘Prime Minister’s Speech on Europe’, Chatham House, 10 November 2015, https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-speech-on-europe (11 Ocak 2017)HaberTürk Ekonomi (2016); İş-Yaşam Haberleri, ‘Thilo Sarrazin: Euro her an bitebilir!’, 20 Aralık 2016, http://www.haberturk.com/ekonomi/is-yasam/haber/1338774-thilo-sarrazin-euro-her-an-bitebilir (31 Aralık 2016)International Monetary Fund, World Economic Outlook, ‘Too Slow for Too Long’, April 2016Meardi, G. (2012); ‘Employment Relations Under External Pressure: Italian and Spanish Reforms in 2010-2012’, International Labour Process Conference, Stockholm, 27-29 March 2012, pp.1-20, https://pdfs.semanticscholar.org/cac7/629671e311513ef473da01819e 905611932b.pdf (18 Mart 2016)Meardi, G. (2012); ‘Peripheral Convergence in the Crises? Southern and Eastern European Labour Markets and Industrial Relations’, Warsaw Forum of Economic Sociology; 5:1(9); Spring, 2014, pp.7-27Ortaylı, İ. (2010); Türkiye’nin Yakın Tarihi, Timaş Yayınları, 6. Baskı, İstanbulThe Telegraph (2016); News, ‘David Cameron Warns the Existence of European Single Currency is Hanging in the Balance’, 08 December 2016, 11:25pm, http://www.telegraph.co.uk/news2016/12/08/Cameron (31 Aralık 2016)The Wall Street Journal (2012); ‘The Euro Crises, Q&A: ECB President Mario Draghi’, 23 February 2012, 11:28am EST, http://blogs.wsj.com/eurocrisis/2012/02/23/qa-ecb-president-mario-draghi/ (19 Şubat 2016)Welz, C.; Vargas, O.; Broughton, A.; Gyes, G.; Szeker, L.; Curtarelli, M.; Fric, K.; Kerckhofs, P.; Tremolieres, S. (2014); ‘Impact of the Crises on Industrial Relations and Working Conditions in Europe’; European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Publications Office of the European Union, Luxembourg, www.eurofound.europa.eu