Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerde ekonomik büyüme dinamikleri: bir panel veri analizi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
1033
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik büyüme olgusu hem Gelişmiş hem de Azgelişmiş ülkeler açısından önemli bir olgudur. Büyümenin belirleyicilerinden olan kamu harcaması, yatırım ve nüfus değişkenlerinin ayrı ayrı analiz edildiği çalışmalarda genel olarak tüm bu değişkenlerin büyümeyi olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada ise, kamu harcaması, yatırım ve nüfus değişkenlerinin büyüme üzerindeki etkisini incelemek için; Gelişmiş Ülke Grubu ve Az Gelişmiş Ülke Grubu olmak üzere iki ülke grubu seçilmiş, sonuçlar bu ülke grupları arasında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Büyüme dinamiklerini analiz etmek amacıyla seçilmiş ülke gruplarında kamu harcaması, yatırım ve nüfus değişkenlerinden oluşan ve 1980-2009 dönemini kapsayan bir panel veri analizi yapılmıştır

Özet İngilizce :

The concept of economic growth bears importance for both developed and underdeveloped countries. Within the studies that analyse the indicators of growth one by one, namely public expenditure, investment and population reached a conclusion as each single of these factors make positive contribution to growth. This study aims to analyse the effects of public expenditure, investment and population to growth: two group of countries, developed countries and underdeveloped countries are chosen and results are evaluated in a comparative way for the groups concerned. With the purpose of analysing growth dynamics of the chosen country groups a panel data analysis was done for the period of 1980-2009.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :