Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişim kültürü ve etik iklimin yenilikçiliğe etkisinde dağıtım adaletinin rolü

Yazar kurumları :
Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
873
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde rekabet yeteneğine sahip olmak örgütler için kritik öneme sahiptir. Bu yeteneğin kazanılmasında anahtar rol oynayan değişkenlerden birisi çalışanların yenilikçi davranışa sahip olmalarıdır. Çalışanların yenilikçi davranış gösterebilmeleri örgütün yapı ve işleyişinde gelişim kültürü, etik iklim ve dağıtım adaleti gibi çalışanların algı, tutum ve davranışlarını üzerinde belirleyici etkiye sahip değişkenlerin uygun bir şekilde yer alması ile mümkündür. Bu kapsamda çalışanların yenilikçi davranışlarında, gelişim kültürü ve etik iklimin rolü ve bu etkide dağıtım adaletinin aracılık rolünü belirlemek bu çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. Havacılık ve uzay sanayiinde yapılan bir araştırma ile 576 çalışanın tutumları ölçülerek açıklayıcı bulgulara ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma neticesinde, gelişim kültürü ve etik iklimin yenilikçi davranışı olumlu yönde etkilediği ve bu etkiye dağıtım adaletinin aracılık etkisinin olduğu belirlenmiştir. Böylelikle çalışmada ele alınan değişkenler arasındaki ilişkileri ait elde edilen bulgular neticesinde yöneticilere önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Today, it is very crucial for organizations to have competence ability. Employees' innovative behaviour is one of the critical factors needed to acquire this ability. It's possible for employees to act innovative only if organizations have some structurel and operational variables such as development culture, ethical climate and distributive justice that has determinant affect on employees' perceptions, attitudes and behaviours. This study examines the effect of development culture and ethical climate on employees' innovative behaviour and mediating role of distributive justice on this effect. This study was conducted in aviation and aerospace industry Industry and aimed to get explanatory findings by evaluating 576 workers' attitudes. As a result of this study, it's found that development culture and ethical climate have positive effect on entrepreneur behaviour and distributive justice has already mediating role on this effect. Hereby, some suggestions are made for managers in consequence of findings about the relation among the variables examined in this sutdy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :